logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i juni

I juni ble det registrert 14 207 nye personbiler, det er 2766 flere (+24,2 %) enn i juni 2014. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i juni var 96 g/km.


I juni hadde Golf GTE og e-Golf ca. 67,5 % av Golf-salget. Golf med bensin- eller dieselmotor er på vikende front.

I juni ble det registrert 14 207 nye personbiler, 2766 flere (+24,2 %) enn i juni 2014. Sammenlignet med gjennomsnittet for juni måned de 10 foregående årene, er årets junitall 38,4 % høyere
(+3940 biler). Vi må tilbake til juni 1986 (16 064) for få finne høyere junitall enn i år.

Det ble bruktimportert 2007 personbiler i juni. Dette er 44 færre (-2,1 %) enn i juni 2014.

I juni ble det foretatt 43 356 eierskifter av personbiler (bruktbilsalg), det er 5157 flere (+ 13,5 %) enn i juni 2014.

Næringsandelen ble 43,5 %
Næringsandelen av personbilsalget i juni var 43,5 %. I samme måned i 2014 var
den 47,7 %. Hittil i år er næringsandelen av personbilsalget 42,0 %, mens den i samme periode i 2014 var 45,8 %.

2599 nye varebiler i juni
Det ble registrert 2599 nye varebiler i juni. Det er 91 flere (+3,6 %) enn i samme måned i 2014.

CO2-utslippet for nye personbiler i juni ble 96 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i juni ble 96 g/km, det er 14 g/km mindre enn i juni 2014. I juni ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 119 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 131 g/km. I juni i 2014 hadde de bensindrevne personbilene 119 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 133 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i juni (endring i forhold til juni 2014):

  • Alle personbiler 96 g/km (-14 g/km)
  • Bensinbiler 119 g/km (+-0 g/km)
  • Dieselbiler 131 g/km (-2 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. juni
(endring i forhold til samme periode i 2014):

  • Alle personbiler 98 g/km (-13 g/km)
  • Bensinbiler 118 g/km (-3 g/km)
  • Dieselbiler 132 g/km (-2 g/km)

CO2-utslipp for varebiler klasse 2 i juni ble 166 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i juni ble 166 g/km, 5 g/km lavere enn i juni 2014. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse to hittil i år er 168 g/km, 5 g/km lavere enn i samme periode i 2014.

40 % dieselandel
I juni hadde 40,0 % av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, i juni 2014 var andelen 48,6 %. Hittil i år er andelen nyregistrerte personbiler med dieselmotor 42,1 %, mens den i samme periode i fjor var 48,5 %.

13,6 prosent personbiler med hybriddrift i juni
Det ble registrert 1934 nye personbiler med hybriddrift i juni. Det er 1072 flere (+124,4 %) enn i juni 2014. Personbilene med hybriddrift hadde 13,6 prosent markedsandel i juni i år, mens markedsandelen i juni 2014 var 7,5 prosent.

Blant personbilene med hybriddrift var 1076 ladbare hybrider. I juni 2014 var 88 av personbilene med hybriddrift ladbare.

Det ble ikke registrert varebiler med hybriddrift verken i juni i år eller i juni i fjor (bensin-diesel/elektrisk hybriddrift).

2617 nye nullutslipp personbiler i juni
I juni ble det registrert 2617 nye personbiler med nullutslipp. Det er 1171 flere (+81,0 %) enn i juni 2014. Nullutslippsbilene hadde 18,4 prosent markedsandel blant personbilene i juni, mens markedsandelen i juni 2014 var 12,6 prosent. Alle nullutslippsbilene som ble registrert i juni var elbiler.

Det ble bruktimportert 286 personbiler med nullutslipp i juni, det er 89 flere (+45,2 %) enn i juni 2014.

Totalt ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 2903 personbiler med nullutslipp i juni, det er 1643 flere enn i juni 2014.

62 nye varebiler med nullutslipp
Det ble registrert 62 nye varebiler med nullutslipp i juni, i juni 2014 var antallet 24. Alle varebilene med nullutslipp var elbiler.

Det ble bruktimportert 3 nullutslippsvarebiler i juni, mot 2 i juni 2014.

37,5 % firehjulsdrift
I juni ble det registrert 5332 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 37,5 %. I samme måned i 2014 var firehjulsdriftandelen 30,8 %.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 576 nye lastebiler i juni, dette er 68 flere (+13,4 %) enn i juni 2014.
Det ble registrert 208 nye busser i juni. Dette er 28 flere (+15,6 %) enn i juni 2014.

Det var 22 registreringsdager i juni, 2 flere enn i juni 2014.

Kontaktpersoner:
Pål Bruhn                                 avdelingssjef               tlf. 414 32 868
Thorvald Gjønnæss                 produktsjef                 tlf. 940 007 06

Registreringsstatistikken t.o.m. juni 2015

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no