logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i juni og første halvår 2014

I juni 2014 ble det registrert 11 441 nye personbiler, 493 flere (+4,5 %) enn i juni 2013. Første halvår ble antallet nye personbiler 72 385, 1 741 flere enn i 2013. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i juni var 113 g/km, gjennomsnittlig CO2-utslipp hittil i år er 110 g/km.


Volkswagen Golf ble mest kjøpte bil i juni og troner også øverst på salgstoppen for første halvår. Her vist som den helt nye e-Golf som ble registrert for første gang i juni 2014.

I juni 2014 ble det registrert 11 441 nye personbiler, 493 (+4,5 %) flere biler enn i juni 2013. Sammenlignet med gjennomsnittet for juni måned de 10 foregående årene, er årets junitall 13,9 % høyere (+1 392 biler).
Det ble bruktimportert 2051 personbiler i juni. Dette er 585 færre (-22,2 %) enn i juni 2013.
Det ble foretatt 38 199 eierskifter av personbiler (bruktbilsalg), det er 779 flere (+2,1 %) enn i juni 2013.

Næringsandelen 47,7 %
Næringsandelen av personbilsalget i juni var 47,7 %. I juni 2013 var næringsandelen 42,6 %.

2 508 nye varebiler i juni
Det ble registrert 2 508 nye varebiler i juni. Det er 40 flere (+1,6 %) enn i juni 2013.

CO2-utslippet fra nye personbiler i juni ble 110 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i juni var 110 g/km, det er 17 g/km mindre enn i juni 2013. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor ble 119 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 133 g/km. I juni i 2013 hadde de bensindrevne personbilene 125 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 136 g/km.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i hittil i år er 111 g/km, 16 g/km lavere enn i samme periode i fjor. For bensinbiler er CO2-utslippet 121 g/km hittil i år, 4 g/km lavere enn i fjor. For de dieseldrevne bilene er CO2-utslippet 134 g/km, 2 g/km lavere enn i samme periode i 2013.

CO2-utslipp for nye personbiler i juni 2014 (endring i forhold til juni 2013):
• Alle personbiler 110 g/km (-17 g/km)
• Bensinbiler 119 g/km (-6 g/km)
• Dieselbiler 133 g/km (-2 g/km)

Redusert CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i juni ble 171 g/km, 5 g/km lavere enn i juni 2013. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert hittil i 2014 er 173 g/km, det er 4 g/km lavere enn i samme periode i fjor.

48,6 % dieselandel
Dieselandelen fortsetter å synke. I juni hadde 48,6 % av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, i juni 2013 var andelen 54,6 %.

7,4 % personbiler med hybriddrift i juni
Det ble registrert 846 nye personbiler med en form for hybriddrift i juni. Det er 189 flere (+28,8 %) enn i juni 2013. Personbilene med hybriddrift hadde 7,4 % markedsandel i juni i år, i juni 2013 var markedsandelen 6,0 %.
Det ble ikke registrert varebiler med hybriddrift i juni i år, mens det var 2 hybrid varebiler i juni i fjor (bensin-diesel/elektrisk hybriddrift).

1 446 nye nullutslipp personbiler i juni
I juni ble det registrert 1 446 nye personbiler med nullutslipp. Det er 1 073 flere (+287,7 %) enn i juni 2013. Nullutslippbilene hadde en markedsandel på 12,6 % blant personbilene i juni 2014, mens markedsandelen i juni 2013 var 3,4 %. Alle nullutslippbilene som ble registrert i juni 2014 var elbiler, mens det i juni 2013 var 372 elbiler og 1 hydrogenbil.

Det ble bruktimportert 197 personbiler med nullutslipp i juni, det er 41 flere (+26,3 %) enn i juni 2013.
Totalt ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 1 643 personbiler med nullutslipp i juni, samme tall for juni 2013 var 529.

24 nye varebiler med nullutslipp
Det ble registrert 24 varebiler med nullutslipp i juni, mens det i juni 2013 ble registrert 3.

Det ble bruktimportert 2 varebiler med nullutslipp i juni 2014, mot ingen i juni året før.

30,8 % av personbilene med firehjulsdrift
I juni ble det registrert 3 528 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 30,8 %. I samme måned i 2013 var firehjulsdriftandelen 33,2 %.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 508 nye lastebiler i juni, dette er 67 færre (-11,7 %) enn i juni 2013.
Det ble registrert 180 nye busser i juni. Dette er 43 færre (-19,3 %) enn i juni 2013.

Samlet personbilsalg første halvår
Det er registrert 72 385 nye personbiler første halvår, 2,5 % flere enn i samme periode i 2013.
Bruktimporterte personbiler ble totalt 11 621, 4 225 færre enn første halvår 2013.

Det er hittil i år registrert 9 349 elektrisk drevne personbiler, ingen med hydrogendrift. Det er henholdsvis 7 121 flere elbiler og 1 færre hydrogenbil sammenlignet med 2013.

Bruktimporten ble totalt på 11 621 personbiler, noe som er 4 225 færre enn i første halvår 2013. Blant disse var det 1 246 personbiler med elmotor i 2014 mot 667 i 2013.

Det var 20 registreringsdager i juni i år, samme som i juni 2013.

Kontaktpersoner:
Pål Bruhn, avdelingssjef tlf. 414 32 868
Thorvald Gjønnæss, produktsjef tlf. 940 00 706
Øyvind Solberg Thorsen, adm. direktør tlf. 959 26 018

Registreringsstatistikken t.o.m. juni 2014

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no