logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i juni

I juni 2009 ble det registrert 7581 nye personbiler, en nedgang på 21,6 % (- 2089 biler) sammenlignet med juni 2008. I forholt til gjennomsnittet for juni måned de 10 foregående årene, er årets junitall 15,8 % lavere.


Opel Insignia har ved utgangen av juni klatret opp på en sterk sjetteplass på salgsstatistikken. (Foto: Opel)


Personbilsalget i juni: Nedgangen fortsetter, men med lavere takt

I juni 2009 ble det registrert 7581 nye personbiler, en nedgang på 21,6 % (- 2089 biler) sammenlignet med juni 2008. I forholt til gjennomsnittet for juni måned de 10 foregående årene, er årets junitall 15,8 % lavere.
I løpet av første halvår 2009 ble det registrert 41747 nye personbiler, 32,2 % færre enn i samme periode i fjor.
Bruktimporten i juni var på 1874 personbiler, ned 1175 biler (- 38,5 %) i forhold til juni 2008. I første halvår ble det bruktimportert 9695 personbiler, noe som er 37,0 % færre enn i samme periode i fjor.
Næringsandelen ble 42,8 % i juni. Næringsandelen i juni 2008 var 40,0 %. Samlet for første halvår var næringsandelen 43,0 %, 6,1 prosentpoeng mer enn i 2008.

Fortsatt stor nedgang i varebilsalget

Det ble registrert 1874 nye varebiler i juni. Det er 1175 færre (- 38,5 %) enn i juni 2008. Hittil i år er det registrert 11035 varebiler. På samme tid i fjor var antallet 19140.
CO2-utslippet fra nye personbiler ble 153 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler i juni var 153 g/km, og både bensindrevne og dieseldrevne biler lå på 153 g/km. I juni 2008 lå bensinbilene på 160 g/km, dieselbilene på 158 g/km og samlet for alle nye personbiler var det 158 g/km.
Akumulert for første halvår har CO2-utslippsnivået stabilisert seg på 153 g/km:
• Alle personbiler 153 g/km
• Bensinbiler 151 g/km
• Dieselbiler 154 g/km

7 av 10 nybilkjøpere valgte dieselmotor også i juni

Dieselandelen av nye personbiler holder seg høyt. I juni ble det registrert 5550 nye dieseldrevne
personbiler, noe som gir en andel på 73,2 %. Samme måned i 2008 var dieselandelen 73,4 %. I første halvår ble dieselandelen 70,7 %, ned fra 73,6 % i 2008.
23,5 % av personbilene ble levert med firehjulstrekk i juni
I juni ble det registrert 1780 nye biler med firehjulstrekk, en andel på 23,5 %. I samme måned i fjor var 4WD-andelen 21,1 %. I perioden januar-juni 2009 hadde 24,0 % av alle nye personbiler trekk på alle fire hjul.

Svært mange nye busser i juni

Det ble registrert 382 nye busser i juni. Det er 186 flere enn i fjor (+ 94,9 %). Ikke siden 1997 har vi sett en måned med så store busstall, og den gangen var det minibussene som sto for majoriteten av førstegangsregistreringene.
Det ble registrert 387 nye lastebiler i juni 2009, en nedgang på 239 biler (- 38,2 %) sammenlignet med juni 2008.

Det var 21 registreringsdager i juni i år, samme antall som i juni i fjor.

Kontaktpersoner:
Pål Bruhn avdelingssjef tlf 41 43 28 68
Thorvald Gjønnæss produktsjef tlf 940 007 06
Øyvind Solberg Thorsen direktør tlf 95 92 60 18

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no