logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i juni

I juni 2008 ble det registrert 9 670 nye personbiler. Det er 1 413 færre enn i juni 2007, en nedgang på 12,7 %. Sammenligner vi årets junitall med de 10 foregående årene, er personbilregistreringene i år 5,3 % høyere enn gjennomsnittet for juni.

Bilsalget ned 12,7 % i forhold til juni 2007
I juni 2008 ble det registrert 9 670 nye personbiler. Det er 1 413 færre enn i juni 2007, en nedgang på 12,7 %. Sammenligner vi årets junitall med de 10 foregående årene, er personbilregistreringene i år 5,3 % høyere enn gjennomsnittet for juni.
Første halvår er det registrert 61 565 personbiler mot 65 686 i samme periode i 2007, en tilbakegang på 4 121 biler (- 6,3 %).
Bruktimporten endte på 2 531 personbiler, ned 507 biler (- 16,7 %) sammenlignet med juni 2007.
Næringsandelen av nye personbiler endte på 40,0 %. Andelen i juni 2007 var 35,9 %. Akkumulert ligger næringsandelen noe over fjoråret med 36,9% mot 33,9 % i 2007.

Varebilene så vidt over tre tusen
Det ble registrert 3 049 nye varebiler i juni. Det er 597 færre (- 16,4 %) enn i juni 2007 som var en rekordartet junimåned for varebilregistreringer.

CO2-nivået stabilt
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler endte på 158 g/km i juni. Gjennomsnittsutslippet for biler med bensinmotor var 160 g/km og for dieselbiler 158 g/km. Akkumulerte tall til og med juni er for alle personbiler 158 g/km, for bensinbilene 159 g/km og for dieselbilene 158 g/km.
I juni 2007 var gjennomsnittlig CO2-nivå 161 g/km for alle personbiler. For de bensindrevne personbilene var utslippet 163 g/km for og for dieselbilene 160 g/km, mens de tilsvarende akkumulerte tallene var 158 (alle), 161 (bensin) og 157 (diesel).

Tre av fire personbiler er en dieselbil
I juni ble det registrert 7 095 nye dieseldrevne personbiler, noe som tilsvarer en andel på 73,4 %. Dieselandelen i juni 2007 var 74,8 %. Hittil i år er dieselandelen 73,6 % mot 73,4 % i samme periode i fjor.

Drøyt hver femte personbiler med 4WD
I juni ble det registrert 2 043 nye biler med firehjulstrekk, noe som ga en andel på 21,1 %. I samme måned i fjor var 4WD-andelen 24,8 %. Akkumulert pr. førsete halvår var 4WD-andelen 24,4 %, mens den i 2007 var 20,8 %.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 626 nye lastebiler i juni 2008, 2 biler færre (- 0,3 %) enn i juni 2007.
Det ble registrert 196 nye busser i juni. Det er 126 flere (+ 180,0 %) enn i juni 2007.

Det var like mange registreringsdager i juni 2008, som i juni 2007 (21 regdager).

Kontaktpersoner
Pål Bruhn avdelingssjef tlf 24 11 12 41 / 41 43 28 68
Thorvald Gjønnæss produktsjef tlf 24 11 12 42
Øyvind Solberg Thorsen direktør tlf 24 11 12 45 / 95 92 60 18

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no