logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i juni

Første halvår 2007 ble det registrert 65 686 nye personbiler. Det er 12 761 flere (+ 24,1 %) enn i samme periode i fjor. Av statistikken fremgår det at avgiftsomleggingen ved årsskiftet har påvirket bilsalget.

Bilsalget økte med 24,1 % første halvår 2007
Første halvår 2007 ble det registrert 65 686 nye personbiler. Det er 12 761 flere (+ 24,1 %) enn i samme periode i fjor. Av statistikken fremgår det at avgiftsomleggingen ved årsskiftet har påvirket bilsalget. I tillegg til at totalen har økt, har det også skjedd endringer innen de ulike personbilsegmentene.
Det er særlig tre segmenter som kan vise til en solid økning; småbiler (+ 39,1 %), kompaktklassen (+ 42,6 %) og flerbruksbiler (+ 148,5 %).
På tross av gode tider i Norge har andelen luksusbiler hatt en tilbakegang på 14,5 %.
Terrengbiler, det vil si mellomstore og store SUVer, har også tapt terreng. Statistikken viser en tilbakegang på 17,8 % sammenliknet med samme periode i fjor. Det er nok likevel mange flere som har kjøpt ny terrengbil i 2007 enn det statistikken viser. Årsaken er at enkelte bilimportører registrerte mange biler før avgiftsomleggingen trådte i kraft 1. januar 2007. Selv om disse bilene ikke har vært brukt, vises de ikke på listen over førstegangsregistreringer i år.
Det er nok også en vesentlig årsak til at biler med firehjulsdrift kun sto for 20,8 % av totalen, omtrent på samme nivå som i 2004 og 2005, men vesentlig lavere enn i 2006, da andelen 4WD-biler var 26,7 %.
Andelen som valgte personbil med dieselmotor steg fra 49,1 % i 2006 til 73,4 % i 2007.
Hybridbilene kan vise til en solid fremgang selv om antallet fortsatt er lavt sett i forhold til det totale antallet personbiler. Første halvår 2007 ble det registrert 648 hybridbiler, mens det i samme periode i fjor ble registrert 222. Det er særlig hybridbilene i kompaktklassen som øker sin markedsandel.

Vare-, last og buss første halvår 2007
Antall nyregistreringer av varebiler var 21 813 første halvår 2007. Det var 13,5 % flere enn i 2006.
Det ble i samme periode registrert 3 193 nye lastebiler (+ 2,7%) og 466 nye busser (+ 3,3 %).
Gjennomsnittlig CO2-nivå første halvår 2007: 158 g/km
For bensindrevne personbiler var gjennomsnittet 161 g/km og for dieselbiler 157 g/km. Første halvår 2006 var gjennomsnittlig CO2-utslipp 174 g/km, hvorav bensinbiler utgjorde 179 g/km og dieselbilene 169 g/km.
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler har steget gradvis siden årsskiftet. I januar var gjennomsnittet 152 g/km, i februar var det steget til 156 g/km, i mars 159 g/km og i april og mai 160 g/km i gjennomsnitt. I juni ble gjennomsnittet 161 g/km.

Juni 2007 - nok en god registreringsmåned
I juni ble det registrert 11 083 nye personbiler i Norge. Vi må tilbake til 1998 for å finne en junimåned med flere registeringer, da var det 11 457. I forhold til gjennomsnittet for juni måned de 10 foregående årene, er årets registreringstall 20,2 % høyere.
Bruktimporten endte på 3 038 personbiler, opp 23 biler (+ 0,8 %) sammenlignet med juni 2006.
Næringsandelen av nye personbiler ble 35,9 %. Andelen i juni 2006 var 39,3 %.
I juni var 4WD-andelen 24,8 %. Det er under fjoråret da andelen i juni var 25,3 %.
Det ble registrert hele 74,8 % dieseldrevne personbiler i juni. Det er en solid økning fra juni 2006 da dieselandelen ble 49,5 %.
Det ble registrert 3 646 nye varebiler i juni. Det er 224 flere (+ 6,5 %) enn i juni 2006.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 628 nye lastebiler i juni 2007, en økning på 133 biler (+ 26,9 %) sammenlignet med juni 2006.
Det ble registrert 70 nye busser i juni 2007. Det er 17 færre (- 19,5 %) enn i juni 2006.

Det var 21 registreringsdager i juni både i 2007 og 2006.

Kontaktpersoner
Pål Bruhn avdelingssjef tlf 22 40 32 41 / 41 43 28 68
Thorvald Gjønnæss produktsjef tlf 22 40 32 42
Øyvind Solberg Thorsen direktør tlf 22 40 32 45 / 95 92 60 18

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no