logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i juni

Det ble registrert 9.879 nye personbiler i juni 2005. Dette er 617 flere enn i juni året før.Sett i forhold til gjennomsnittet for juni måned de 10 foregående årene, er tallet for juni 2005 7,3% høyere.

De næringseide personbilene utgjorde i juni 36,3% av de nye personbilene, mens andelen nye dieseldrevne personbiler kom opp i 37,4% og har aldri vært høyere.

Det ble importert 2.517 brukte personbiler i juni 2005, en økning på 2,1% i forhold til juni året før.

Det ble registrert 2.999 nye varebiler i juni 2005 mot 3.038 i juni året før, en nedgang på 39 (-1,3%).

Det ble registrert 637 nye lastebiler i juni 2005. Dette er 18 flere (2,9%) enn i juni året før.

Det ble registrert 123 nye busser i juni 2005. Dette er 11 færre (-8,2%) enn i juni året før.

Det var like mange registreringsdager i juni 2005 som i juni året før.

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no