logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i juli

I juli ble det registrert 11 040 nye personbiler, 1354 færre (-10,9 %) enn i juli 2015. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i juli var 98 g/km.


Totalt ble det registrert 254 Audi A3 Sportback i juli, og 170 av disse var A3 e-tron ladbare hybrider.

I juli ble det registrert 11 040 nye personbiler, dette er 1354 færre (-10,9 %) enn i juli 2015. Sammenlignet med gjennomsnittet for juli måned de 10 foregående årene, er årets julitall 0,7 % lavere -83 biler). Hittil i år er det registrert 88 789 nye person biler, det er 2008 flere (+2,3 %) enn i samme periode i 2015.

Det ble bruktimportert 1401 personbiler i juli. Dette er 885 færre (-38,7 %) enn i juli 2015.  Hittil i år er det registrert 9501 bruktimporterte personbiler, det er 3777 færre (-28,4 %) enn i samme periode i 2015.

I juli ble det foretatt 40 621 eierskifter av personbiler (bruktbilsalg), det er 3441 færre (-3,0 %) enn i juli 2015. Hittil i år er det foretatt 264 787 eierskifter av personbiler, det er 8094 færre (-3,0 %) enn i samme periode i 2015.

Næringsandelen 49,1 %
Næringsandelen av personbilsalget i juli var 49,1 %, det er 7,7 % høyere enn i juli 2015. Hittil i år er næringsandelen av personbilsalget 46,3 %, 4,4 % lavere enn for samme periode i 2015.

2201 nye varebiler i juli
Det ble registrert 2201 nye varebiler i juli. Det er 116 flere (+5,6 %) enn i samme måned i 2015. Holder vi campingbiler registrert som varebiler utenom (334 – 11 færre enn i juli 2015), ble det registrert 1867 varebiler i juli. I juli 2015 var antall registrerte varebiler uten campingbilene 1762. Hittil i år er det registrert 17 981 nye varebiler, det er 120 flere enn i samme periode i 2015.

CO2-utslippet fra nye personbiler i juli ble 98 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i juli var 98 g/km, det er 4 g/km lavere enn i juli 2015. I juli ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbil med bensinmotor (uten bensin plug-in hybrider) 118 g/km, mens det for dieseldrevne (uten bensin plug-in hybrider) personbiler ble 131 g/km. I juli 2015 hadde de bensindrevne personbilene 119 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 131 g/km CO2-utslipp.

CO2-utslipp for nye personbiler i juli (endring i forhold til juli 2015):

  • Alle personbiler 98 g/km (-4 g/km)
  • Bensinbiler, uten bensin plug-in hybrider: 119 g/km (-1 g/km)
  • Dieselbiler, uten diesel plug-in hybrider: 132 g/km (+1 g/km)
  • Bensinbiler, inkludert bensin plug-in hybrider: 98 g/km (-12 g/km)
  • Dieselbiler, inkludert diesel plug-in hybrider: 129 g/km (0 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. juli (endring i forhold til samme periode i 2015):

  • Alle personbiler 94 g/km (-5 g/km)
  • Bensinbiler, uten bensin plug-in hybrider: 118 g/km (0 g/km)
  • Dieselbiler, uten diesel plug-in hybrider: 130 g/km (-2 g/km)
  • Bensinbiler, inkludert bensin plug-in hybrider: 99 g/km (-11 g/km)
  • Dieselbiler, inkludert diesel plug-in hybrider: 129 g/km (-2 g/km)

Kraftig redusert CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i juli ble 157 g/km, 5 g/km lavere enn i juli 2015. Gjennomsnittlig CO2-utslipp hittil i år er 155 g/km, 13 g/km lavere enn i samme periode i 2015.

31,0 % dieselandel
I juli hadde 32,1 % av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, i juli 2015 var andelen 40,4 %. Trekker vi fra dieselhybrider hadde 31,0 % av de nyregistrerte personbilene i juli dieselmotor, mens andelen i 2015 var 39,7 %. 57,9 % av de nye personbilene registrert i juli hadde bensinmotor, trekker vi fra de med bensinhybriddrift er bensinmotorandelen 32,6 %, i fjor var andelen for biler med bensinmotor og bensin hybriddrift henholdsvis 45,3 og 33,3 %.

26,4 prosent personbiler med hybriddrift i juli
Det ble registrert 2917 nye personbiler med hybriddrift i juli. Det er 1333 flere (+84,2 %) enn i juli 2015. Personbilene med hybriddrift hadde 26,4 % markedsandel i juli i år, mens markedsandelen i juli 2015 var 12,8 %. Hittil i år har personbilene med hybriddrift 23,9 % markedsandel, mens den i samme periode i fjor var 11,9 %.

Blant personbilene med hybriddrift var 1865 ladbare hybrider. I juli 2015 var 776 av de nye personbilene med hybriddrift ladbare.

Det ble ikke registrert varebiler med hybriddrift verken i juli i år eller i juli i fjor (bensin-diesel/elektrisk hybriddrift).

1103 nye nullutslipp personbiler i juli
I juli ble det registrert 1103 nye personbiler med nullutslipp. Det er 661 færre (-37,5 %) enn i juli 2015. Nullutslippsbilene hadde 10 prosent markedsandel blant personbilene i juli, mens markedsandelen i juli 2015 var 14,2 %. Alle nullutslippsbilene som ble registrert i juli var elbiler. Hittil i år er det registrert 12 855 nye nullutslippsbiler, det er 2574 færre enn i samme periode i 2015.

Det ble bruktimportert 342 personbiler med nullutslipp i juli, det er 27 færre (-7,3 %) enn i juli 2015. Hittil i år er det bruktimportert 2921 nullutslipp personbiler, det er 861 flere (+41,8 %) enn i samme periode i 2015.

Totalt ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 1445 personbiler med nullutslipp i juli, i juli 2015 ble det totalt førstegangsregistrert 2133 nye nullutslipp personbiler.

30 nye varebiler med nullutslipp
Det ble registrert 30 nye varebiler med nullutslipp i juli, 5 færre enn i juli 2015.

Det ble bruktimportert 8 nullutslippsvarebiler i juli i år og 7 flere enn i juli 2015.

39,2 % firehjulsdrift
I juli ble det registrert 4324 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 39,2 %. I samme måned i 2015 var firehjulsdriftandelen 34,7 %. Hittil i år er firehjulsdriftandelen blant personbilene 38,0 prosent, mens den i samme periode i 2015 var 36,6 prosent.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 384 nye lastebiler i juli, dette er 11 færre (-2,8 %) enn i juli 2015. Holder vi campingbiler registrert som lastebiler utenom (109 – 15 færre enn i juli 2015), ble det registrert 275 lastebiler i juli. I juli 2015 var antall registrerte lastebiler uten campingbilene 271. Hittil i år er det registrert 3471 lastebiler, det er 306 flere (+9,7 %) enn i samme periode i 2015.

Det ble registrert 167 nye busser i juli. Dette er 58 flere (+53,2 %) enn i juli 2015. Hittil i år er det registrert 1095 nye busser, det er 482 flere (+78,6 %) enn i samme periode i 2015.

Mopeder og MC
Det ble førstegangsregistrert 564 nye mopeder i juli, 227 færre (-28,7 %) enn i juli 2015. Hittil i år er det registrert 3889 nye mopeder, det er 748 færre (-16,1 %) enn i samme periode i 2015.

I juli ble det registrert 189 lette motorsykler, dette er 62 færre (-24,7 %) enn i juli i fjor. Hittil i år er det registrert 1226 lette motorsykler, det er 24 færre (-1,9 %) enn i samme periode i 2015.

Det ble registrert 523 nye tunge motorsykler i juli, 45 flere (+9,4 %) enn i juli 2015. Hittil i år er det registrert 3855 tunge motorsykler, det er 99 færre (-2,5 %) enn i samme periode i 2015.

Traktorer og ATV
Det ble registrert 172 nye traktorer i juli, 14 færre (-7,5 %) enn i juli 2015. Hittil i år er det registrert 1750 nye traktorer, det er 21 flere (+1,2) % flere enn i samme periode i 2015.

I juli ble det registrert 547 nye ATV, dette er 17 færre (-3,0 %) enn i juli 2015. Hittil i år er det registrert 3187 nye ATV, det er 115 flere (+3,7 %) enn i samme periode i 2015.

Det var 21 registreringsdager i juli, to dager færre enn i juli 2015.

Kontaktpersoner:
Pål Bruhn Avdelingssjef Tlf.: 414 32 868 E-post: pb@ofv.no
Thorvald Gjønnæss Produktsjef Tlf.: 940 00 706 E-post: tg@ofv.no

Registreringsstatistikken

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no