logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i juli

I juli 2008 ble det registrert 9 605 nye personbiler. Det er 2 457 færre enn i juli 2007, en nedgang på 20,4 %. Selv om nedgangen er stor sammenlignet med juli 2007, er årets julitall kun 4,1 % lavere enn gjennomsnittet for juli de 10 foregående årene.

Nedgangen i bilsalget fortsetter. Minus 20,4 % i forhold til juli 2007
I juli 2008 ble det registrert 9 605 nye personbiler. Det er 2 457 færre enn i juli 2007, en nedgang på 20,4 %. Selv om nedgangen er stor sammenlignet med juli 2007, er årets julitall kun 4,1 % lavere enn gjennomsnittet for juli de 10 foregående årene.
Bruktimporten endte på 3 027 personbiler, ned 741 biler (- 19,7 %) sammenlignet med juli 2007.
Næringsandelen av nye personbiler endte på 31,6 %. Andelen i juli 2007 var 29,0 %. Akkumulert ligger næringsandelen noe over fjoråret med 36,1 % mot 33,1 % i 2007.

2502 nye varebiler i juli
Det ble registrert 2502 nye varebiler i juli. Det er 502 færre (- 16,7 %) enn i juli 2007.

CO2-nivået holder seg stabilt
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler endte på 157 g/km i juli. Gjennomsnittsutslippet for biler med bensinmotor var 159 g/km og for dieselbiler 157 g/km. Akkumulerte tall til og med juli er for alle personbiler 158 g/km, for bensinbilene 159 g/km og for dieselbilene 158 g/km.
I juli 2007 var gjennomsnittlig CO2-nivå 159 g/km for alle nye personbiler. For de bensindrevne personbilene var utslippet 161 g/km for og for dieselbilene 158 g/km. Akkumulerte tall var 158 (alle), 161 (bensin) og 157 (diesel).

Noe lavere dieselandel
I juli ble det registrert 6 696 nye dieseldrevne personbiler, noe som tilsvarer en andel på 69,7 %. Dieselandelen i juli 2007 var 76,3 %. Hittil i år er dieselandelen 73,1 % mot 73,8 % i samme periode i fjor.

Om lag hver femte personbil har 4WD
I juli ble det registrert 1 969 nye biler med firehjulstrekk, noe som ga en andel på 20,5 %. I samme måned i fjor var 4WD-andelen 19,6 %. Akkumulert er 4WD-andelen 23,8 % i år, mens den i 2007 var 20,6 %.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 588 nye lastebiler i juli 2008, 53 biler flere (+ 9,9 %) enn i juli 2007.
Det ble registrert 109 nye busser i juli. Det er 55 flere (+ 101,9 %) enn i juli 2007.

Det var 23 registreringsdager i juli 2008, én flere enn i juli 2007.

Kontaktpersoner
Pål Bruhn avdelingssjef tlf 24 11 12 41 / 41 43 28 68
Thorvald Gjønnæss produktsjef tlf 24 11 12 42
Øyvind Solberg Thorsen direktør tlf 24 11 12 45 / 95 92 60 18

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no