logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i juli

Det ble registrert 24,1 % flere personbiler i første halvår 2007 enn i første halvår 2006. Økningen fortsatte i juli, om enn med noe lavere takt.

Fortsatt økning i nybilsalget
Det ble registrert 24,1 % flere personbiler i første halvår 2007 enn i første halvår 2006. Økningen fortsatte i juli, om enn med noe lavere takt.
Det ble registrert 12 062 nye personbiler i juli, en økning på 1 908 biler eller + 18,8 % sammenlignet med juli 2006. Registreringstallene for juli har ikke vært så høye siden 1998. Da ble det registrert 12 657 nye personbiler. I forhold til gjennomsnittet for juli måned de 10 foregående årene (10 028 biler), er årets julitall 20,3 % høyere.
Bruktimporten endte på 3 768 personbiler, opp 137 biler (+ 3,8 %) sammenlignet med juli 2006.
Næringsandelen av nye personbiler ble 29,0 %. Det er en klar nedgang sammenlignet med juli 2006 da næringsandelen var 35,4 %.

Dieselandelen øker, 4WD-andelen går ned
Andelen dieseldrevne nye personbiler økte i juli til 76,3 %. I juli 2006 var dieselandelen 50,1 %. Akkumulert dieselandel pr 31. juli 2007 var 73,8 %.Det er en solid økning fra samme periode i 2006 da akkumulert dieselandel var 49,3 %.
Personbiler med firehjulsdrift viser en nedgang sammenlignet med samme periode i fjor. I juli 2007 var 4WD-andelen 19,6 %. I samme måned 2006 var 4WD-andelen 23,6 %. Akkumulert 4WD-andel ved utgangen av juli i år var 20,6 %. I 2006 var akkumulert 4WD-andelen 26,2 %.

Gjennomsnittlig CO2-nivå i juli ble 159 g/km
For bensindrevne personbiler var gjennomsnittet 161 g/km og for dieselbiler 158 g/km. Hittil i år er gjennomsnittlig CO2-utslipp 158 g/km, hvorav bensinbiler utgjør 161 g/km og dieselbilene 157 g/km.
Til sammenligning var gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler i juli 2006 170 g/km.

Varebiler omtrent som i fjor, lastebiler og busser mye opp i juli
Det ble registrert 3 004 nye varebiler i juli. Det er 131 flere (+ 4,6 %) enn i juli 2006.
Det ble registrert 535 nye lastebiler i juli 2007, en økning på 186 biler (+ 53,3 %) sammenlignet med juli i fjor. Det ble registrert 54 nye busser i juli i år. Det er 20 flere (+ 58,8 %) enn i juli 2006.

Det var 22 registreringsdager i juli 2007, en dag mer enn i 2006.

Kontaktpersoner
Pål Bruhn avdelingssjef tlf 22 40 32 41 / 41 43 28 68
Thorvald Gjønnæss produktsjef tlf 22 40 32 42
Øyvind Solberg Thorsen direktør tlf 22 40 32 45 / 95 92 60 18

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no