logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i februar

I februar 2009 ble det registrert 6 287 nye personbiler. Det er 4 280 færre enn i februar 2008, en nedgang på 40,5 %. Sammenlignet med gjennomsnittet for februar måned de 10 foregående årene, er tallet for februar i år 21,7 % lavere.

40 prosent færre nye personbiler i februar -09 enn i februar -08
I februar 2009 ble det registrert 6 287 nye personbiler. Det er 4 280 færre enn i februar 2008, en nedgang på 40,5 %. Sammenlignet med gjennomsnittet for februar måned de 10 foregående årene, er tallet for februar i år 21,7 % lavere.
Bruktimporten endte på 1 178 personbiler, ned 1 449 biler (- 55,2 %) sammenlignet med februar 2008.
Næringsandelen av nye personbiler ble 44,3 %. Andelen i februar 2008 var 36,6 %.

Labert varebilsalg også
Det ble registrert 1 804 nye varebiler i februar. Det er 1 404 færre (- 43,8 %) enn i februar 2008.

CO2-nivået noenlunde stabilt
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler registrert i februar var 154 g/km. Gjennomsnittsutslippet for biler med bensinmotor var 151 g/km og for dieselbiler 156 g/km. Akkumulerte tall til og med februar er for alle personbiler 153 g/km, for bensinbilene 150 g/km og for dieselbilene 155 g/km.
I februar 2008 var gjennomsnittlig CO2-nivå 160 g/km for alle personbiler. For de bensindrevne personbilene var utslippet 159 g/km for og for dieselbilene 160 g/km, mens de tilsvarende akkumulerte tallene var 159 (alle), 157 (bensin) og 159 (diesel).

7 av 10 nybilkjøpere valgte dieselmotor
Dieselandelen av nye personbiler holder seg på et høyt nivå. I februar ble det registrert
4 394 nye dieseldrevne personbiler, noe som tilsvarer en andel på 69,9 %. Dieselandelen i februar 2008 var 75,0 %.

4WD-andelen nesten 30 prosent
I februar ble det registrert 1 765 nye biler med firehjulstrekk, noe som ga en andel på 28,1 %. I samme måned i fjor var 4WD-andelen 27,8

Lastebiler og busser
Det ble registrert 407 nye lastebiler i februar 2009, en nedgang på 140 biler (- 25,6 %) sammenlignet med februar 2008.
Det ble registrert 51 nye busser i februar. Det er 52 færre (- 50,5 %) enn i februar 2008.

Det var 20 registreringsdager i februar 2009, én færre enn i februar 2008.

Kontaktpersoner
Pål Bruhn avdelingssjef tlf 24 11 12 41 / 41 43 28 68
Thorvald Gjønnæss produktsjef tlf 24 11 12 42
Øyvind Solberg Thorsen direktør tlf 24 11 12 45 / 95 92 60 18

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no