logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i februar

I februar 2008 ble det registrert 10 567 nye personbiler. Det er 774 flere enn i februar 2007, en økning på 7,9 %. Sammenlignet med gjennomsnittet for februar måned de 10 foregående årene, er tallet for februar i år 35,2 % høyere.

Beste februarsalg siden rekordåret 1986
Bruktimporten endte på 2 627 personbiler, opp 635 biler (+ 31,9 %) sammenlignet med februar 2007.
Næringsandelen av nye personbiler ble 36,6 %. Andelen i februar 2007 var 36,3 %.
Februar var en bra måned for varebiler
Det ble registrert 3 208 nye varebiler i februar. Det er 90 færre (- 2,7 %) enn i februar 2007. Det betyr at det kun er 1986- og 2007-utgavene av februarmåned som kan skilte med flere varebilregistreringer.

CO2-nivået noenlunde stabilt
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler registrert i februar var 160 g/km. Gjennomsnittsutslippet for biler med bensinmotor var 159 g/km og for dieselbiler 160 g/km. Akkumulerte tall til og med februar er for alle personbiler 159 g/km, for bensinbilene 157 g/km og for dieselbilene 159 g/km.
I februar 2007 var gjennomsnittlig CO2-nivå 156 g/km for alle personbiler. For de bensindrevne personbilene var utslippet 159 g/km for og for dieselbilene 155 g/km, mens de tilsvarende akkumulerte tallene var 154 (alle), 157 (bensin) og 153 (diesel).

3 av 4 nybilkjøpere valgte dieselmotor
Dieselandelen av nye personbiler holder seg på et høyt nivå. I februar ble det registrert
7 926 nye dieseldrevne personbiler, noe som tilsvarer en andel på 75,0 %. Dieselandelen i februar 2007 var 74,1 %.

4WD-andelen på vei mot 30 prosent
I februar ble det registrert 2 942 nye biler med firehjulstrekk, noe som ga en andel på 27,8 %. I samme måned i fjor var 4WD-andelen 19,6. Fjorårstallet var kunstig lavt pga avgiftsomlegningen 1.1.2007.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 547 nye lastebiler i februar 2008, en økning på 94 biler (+ 20,8 %) sammenlignet med februar 2007.
Det ble registrert 103 nye busser i februar. Det er 38 flere (+ 58,5 %) enn i februar 2007.

Det var 21 registreringsdager i februar 2008, én mer enn i februar 2007.

Kontaktpersoner
Pål Bruhn avdelingssjef tlf 24 11 12 41 / 41 43 28 68
Thorvald Gjønnæss produktsjef tlf 24 11 12 42
Øyvind Solberg Thorsen direktør tlf 24 11 12 45 / 95 92 60 18

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no