logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i februar

I februar 2014 ble det registrert 11 246 nye personbiler, 79 færre (-0,7 %) enn i februar 2013. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i februar var 112 g/km.


Volkswagen Golf er igjen på toppen av modellstatistikken, men slo Nissan Leaf med bare 4 biler i februar.

I februar 2014 ble det registrert 11 246 nye personbiler, 79 (-0,7) færre biler enn i februar 2013. Sammenlignet med gjennomsnittet for februar måned de 10 foregående årene, er årets februartall 38,5 % høyere (+3125 biler).

Det ble bruktimportert 1728 personbiler i februar. Dette er 680 færre (-28,2 %) enn i februar 2013.

I februar ble det foretatt 34 182 eierskifter av personbiler (bruktbilsalg), det er 1073 flere (+3,2 %) enn i februar 2013.

Næringsandelen 46,5 %
Næringsandelen av personbilsalget i februar var 46,5 %. I samme måned i 2013 var
den 42,3 %.

2203 nye varebiler i februar
Det ble registrert 2203 nye varebiler i februar. Det er 215 færre (-8,9 %) enn i samme måned i 2013.
Holder vi campingbiler registrert som varebiler utenom, ble det registrert 2142 varebiler i februar.

CO2-utslippet fra nye personbiler i februar ble 112 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i februar var 112 g/km, det er 16 g/km mindre enn i februar 2013. I februar i år ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 122 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 134 g/km. I februar i 2013 hadde de bensindrevne personbilene 124 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 138 g/km.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i hittil i år er 114 g/km, 14 g/km lavere enn is samme periode i fjor. For bensinbiler er CO2-utslippet 122 g/km hittil i år, 3 g/km lavere enn i fjor. For de dieseldrevne bilene er CO2-utslippet 135 g/km, 2 g/km lavere enn i samme periode i 2013.

CO2-utslipp for nye personbiler i februar 2014 (endring i forhold til februar 2013):

  • Alle personbiler 112 g/km (-16 g/km)
  • Bensinbiler 122 g/km (-2 g/km)
  • Dieselbiler 134 g/km (-4 g/km)

Redusert CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i februar ble 174 g/km, 4 g/km lavere enn i februar 2013. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert hittil i 2014 er 174 g/km, det samme som i samme periode i fjor.

Registrerte personbiler fordelt på CO2-utslipp
Antall biler med 0 g/km CO2-utslipp var i februar 1385 (12,3 %), dette er 1051 flere (+314,7 %) enn i februar 2013.

Antall nyregistrerte biler med CO2-utslipp mellom 1 og 50 g/km var i februar 143, dette var 110 flere (+333 %) enn i februar 2013 og 1,3 % markedsandel.

Antall nyregistrerte biler med CO2-utslipp mellom 51 og 110 g/km var i februar 2487, dette er 61 flere (+2,5 %) enn i februar 2013 og 22,1 markedsandel.

1385 nye nullutslipp personbiler i februar
I februar ble det registrert 1385 nye personbiler med nullutslipp. Det er 1051 flere (+314,7 %) enn i februar 2013. Nullutslippbilene hadde en markedsandel på 12,3 % blant personbilene i februar 2014, mens markedsandelen i februar 2013 var 3,0 %. Alle nullutslippbilene som ble registrert i februar var elbiler.

Det ble bruktimportert 212 personbiler med nullutslipp i februar, det er 129 flere (+155,4 %) enn i februar 2013.
Totalt ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 1597 personbiler med nullutslipp i februar, samme tall for februar 2013 var 417.

42 nye varebiler med nullutslipp
Det ble registrert 42 varebiler med nullutslipp i februar, mens det i februar 2013 ble registrert 27.

Under 50% dieselandel
I februar hadde 49,2 % av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, i februar 2013 var andelen 54,2 %.

8 % personbiler med hybriddrift i februar
Det ble registrert 899 nye personbiler med bensin-diesel/elektrisk hybriddrift i februar. Det er 20 færre (-2,2 %) enn i februar 2013.Personbilene med hybriddrift hadde 8 % markedsandel i februar i år, i februar 2013 var markedsandelen 8,1 %.

Det ble ikke registrert varebiler med hybriddrift i februar, i februar i fjor ble det registrert 3 varebil med bensin-diesel/elektrisk hybriddrift.

35,6 % firehjulsdrift
I februar ble det registrert 4009 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 35,6 %. I samme måned i 2013 var firehjulsdriftandelen 35,1 %.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 420 nye lastebiler i februar, dette er 34 flere (+8,8 %) enn i februar 2013.
Holder vi campingbiler registrert som lastebiler utenom, ble det registrert 387 lastebiler i februar.

Det ble registrert 28 nye busser i februar. Dette er 21 færre (-42,9 %) enn i februar 2013.

Det var 20 registreringsdager i februar i år, det samme som i februar 2013.

Kontaktpersoner:
Pål Bruhn, avdelingssjef, tlf. 414 32 868
Thorvald Gjønnæss, produktsjef, tlf. 940 007 06

Registreringsstatistikken t.o.m. februar 2014

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no