logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i desember

I desember 2017 ble det registrert 16 077 nye personbiler, 2475 flere (+ 18,2 %) enn i desember 2016. Vi må helt tilbake til mai 1986 for å finne en måned med høyere registreringstall. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i desember var 74 g/km, 24 g/km lavere enn i desember 2016.

Tesla hadden en sterk desember og toppet både modell- og merkestatistikken.

I desember 2017 ble det registrer 16 077 nye personbiler. Her er hovedtallene for desember 2017:

  Personbiler

Antall
desember 2017

Differanse
desember 2016

  Nye

16 077

+ 18,2 %

  Bruktimporterte

1 512

+ 33,0 %

  Eierskifter (bruktbilsalg)

31 056 - 2,4 %

52,3 prosent av personbilene ble registrert på firma (næringsandel)
I desember 2017 var næringsandelen 52,3 prosent, i desember 2016 var den 56,6 prosent. Næringsandelen av personbilsalget inkluderer privatleasing og økningen i næringsandel i år skyldes i stor grad at andelen privatleasing fortsatt er i god vekst.

3193 nye varebiler i desember

  Varebiler/campingbiler

Antall
desember 2017

Differanse
desember 2016

  Nye varebiler totalt

3 101

-9,6 %

  Nye campingbiler

72 + 35,8 %

  Nye varebiler u/campingbiler

3 029 - 10,4 %

CO2-utslipp for nye personbiler i desember
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i desember 2017 var 74 g/km, det er 24 g/km lavere enn i desember 2016.

  Personbiler

CO2-utslipp
desember 2017

Differanse
desember 2016

  Alle personbiler

74 g/km

(- 24 g/km)

  Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider)

93 g/km

(- 13 g/km)

  Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider)

124 g/km

(- 12 g/km)


CO2-utslippet fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i desember 2017 ble 156 g/km, 11 g/km lavere enn i desember 2016.

Dieselandelen fortsatt på et lavt nivå
I desember 2017 hadde 18,8 prosent av alle nyregistrerte personbiler bare dieselmotor. I samme måned i 2016 var andelen 35,2 prosent. 22,7 prosent av de nye personbilene registrert i desember hadde bare bensinmotor, mens andelen i 2016 var 28,6 prosent.

30,8 prosent personbiler med hybriddrift i desember
Det ble registrert 4955 nye personbiler med hybriddrift i desember 2017. Det er 2358 flere (+ 90,8 %) enn i desember 2016. Personbilene med hybriddrift hadde 30,8 prosent markedsandel i desember 2017, mens markedsandelen i desember 2016 var 19,1 prosent.

I desember 2017 var 3608 av de nyregistrerte personbilene med hybriddrift ladbare, 2328 flere (+ 181,2 %) enn i desember 2016.

Det ble ikke registrert varebiler med hybriddrift i 2017.

27,6 prosent nye nullutslippsbiler i desember
I desember 2017 ble det registrert 4439 nye personbiler med nullutslipp. Det er 2109 flere (+ 91,1 %) enn i desember 2016. Nullutslippsbilenes markedsandel i desember 2017 var 27,6 prosent, markedsandelen i desember 2016 var 17,0 prosent. 14 av de nye registrerte personbilene i desember var hydrogenbiler, resten var elbiler.

Fortsatt høy bruktimport av elbiler
Det ble bruktimportert 770 personbiler med nullutslipp i desember 2017, det er 409 flere (+113,3 %) enn i desember 2016.

Tilfanget av førstegangsregistrerte nullutslipp personbiler biler (nye og bruktimporterte personbiler) var 5209 i desember 2017, antallet i desember 2016 var 2680

74 nye varebiler med nullutslipp
Det ble registrert 74 nye varebiler med nullutslipp i desember 2017, 13 flere (+ 21,3 %) enn i desember 2016.

Det ble bruktimportert 14 nullutslipp varebiler i desember 2017, 6 flere enn i desember 2016.

Veldig høy andel nye biler med firehjulsdrift i desember
I desember 2017 ble det registrert 9030 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 56,2 prosent. I samme måned i 2016 var firehjulsdriftandelen 47,6 prosent.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 374 nye lastebiler i desember 2017, dette er 111 færre (- 22,9 %) enn i desember 2016. Holder vi campingbiler registrert som lastebiler utenom (30 stk. – 5 flere enn i desember 2016), ble det registrert 344 nye lastebiler i desember, 116 færre enn i desember 2016.

Det ble registrert 93 nye busser i desember 2017. Dette er 17 færre (-15,5 %) enn i desember 2016.

Mopeder og MC
Det ble førstegangsregistrert 70 nye mopeder i desember 2017, 14 flere (+ 25,0 %) enn i desember 2016.

I desember 2017 ble det registrert 6 lette motorsykler, det er 7 færre (-53,8 %) enn i desember 2016.

Det ble registrert 37nye tunge motorsykler i desember 2017, 34 færre (- 47,9 %) enn i desember 2016.

Traktorer, snøskutere og ATV
Det ble registrert 552 nye traktorer i desember 2017, 178 flere (+ 47,6 %) enn i desember 2016.

Det ble registrert 1240 snøskutere (beltemotorsykler) i desember 2017, det er 328 flere (+ 36 %) enn i desember 2016.

I desember 2017 ble det registrert 994 nye ATV, dette er 559 flere (+128,5 %) enn i desember 2016.

Det var 19 registreringsdager i desember 2017, to færre enn i desember 2016.

Kontaktpersoner statistikk:
Pål Bruhn Avdelingssjef Tlf.: 414 32 868 E-post: pb@ofv.no
Thorvald Gjønnæss Produktsjef Tlf.: 940 00 706 E-post: tg@ofv.no
Kontaktpersoner salg:
Jan Petter Røssevold Markedssjef Tlf.: 908 36 332 E-post: jpr@ofv.no
Laila Mikalsen Forretningsutvikler Tlf.: 911 97 561 E-post: lm@ofv.no
Sara Woldemichael Markedskonsulent Tlf.: 450 30 178 E-post: sw@ofv.no      

Registreringsstatistikken

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no