logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i desember

I desember ble det registrert 13 602 nye personbiler, 524 flere (+4,0 prosent) enn i desember 2015. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i desember var 98 g/km.

Volkswagen Golf  holdt stand og ble Norges mest kjøpte personbil i desember og hele 2016.

I desember ble det registrert 13 602 nye personbiler, dette er 524 flere (+4,0 prosent) enn i desember 2015. Sammenlignet med gjennomsnittet for desember måned de 10 foregående årene, er årets desember tall 27,7 prosent høyere (+2952 biler).

Det ble bruktimportert 1137 personbiler i desember. Dette er 96 færre (-7,8 prosent) enn i desember 2015.

I desember ble det foretatt 31 761 eierskifter av personbiler (bruktbilsalg), det er 631 færre (-1,9 prosent) enn i desember 2015.

Næringsandelen 56,6 prosent
Næringsandelen av personbilsalget i desember var 56,6 prosent, det er 5,5 prosent høyere enn i desember 2015. Næringsandelen av personbilsalget inkluderer også privatleasing. Økningen i næringsandelen skyldes i stor grad økningen i privatleasing.

5332 nye varebiler i desember
Det ble registrert 5332 nye varebiler i desember. Det er 867 flere (+19,4 prosent) enn i samme måned i 2015. Holder vi campingbiler registrert som varebiler utenom (110 stk. - 83 flere enn i desember 2015), ble det registrert 5222 varebiler i desember. I desember 2015 var antall registrerte varebiler uten campingbilene 4438.

CO2-utslippet fra nye personbiler i desember ble 98 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i desember var 98 g/km, det er 6 g/km lavere enn i desember 2015. I desember ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler med bensinmotor 106 g/km, mens det for dieseldrevne personbiler ble 136 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i desember (endring i forhold til desember 2015):

  • Alle personbiler 98 g/km (-6 g/km)
  • Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider): 106 g/km (-9 g/km)
  • Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider): 136 g/km (+5 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler 2016 (endring i forhold til samme periode i 2015):

  • Alle personbiler 93 g/km (-7 g/km)
  • Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider): 100 g/km (-10 g/km)
  • Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider): 129 g/km (-1 g/km)

Økt CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i desember ble 167 g/km, 6 g/km høyere enn i desember 2015.

35,5 prosent dieselandel
I desember hadde 35,5prosent av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, i desember 2015 var andelen 42,5 prosent. Trekker vi fra dieselhybrider hadde 35,2 prosent av de nyregistrerte personbilene i desember dieselmotor, mens andelen i 2015 var 41,4 prosent. 47,3 prosent av de nye personbilene registrert i desember hadde bensinmotor, trekker vi fra de med bensinhybriddrift er bensinmotorandelen 28,6 prosent. I 2015 var andelen for alle personbiler med bensinmotor 42,3 prosent og 32,3 når de med bensin hybriddrift ikke tas med.

19,1 prosent personbiler med hybriddrift i desember
Det ble registrert 2597 nye personbiler med hybriddrift i desember. Det er 1146 flere (+79,0 prosent) enn i desember 2015. Personbilene med hybriddrift hadde 19,1 prosent markedsandel i desember i år, mens markedsandelen i desember 2015 var 11,1 prosent.

Blant personbilene med hybriddrift var 1280 ladbare hybrider. I desember 2015 var 822 av de nye personbilene med hybriddrift ladbare.

Det ble ikke registrert varebiler med hybriddrift verken i desember i år eller i desember i fjor (bensin-diesel/elektrisk hybriddrift).

2319 nye nullutslipp personbiler i desember
I desember ble det registrert 2319 nye personbiler med nullutslipp. Det er 341 flere (+17,2 prosent) enn i desember 2015. Nullutslippsbilene hadde 17 prosent markedsandel blant personbilene i desember, mens markedsandelen i desember 2015 var 15,1 prosent. 3 av de nye registrerte personbilene i desember var hydrogenbiler, resten var elbiler.

Det ble bruktimportert 361 personbiler med nullutslipp i desember, det er 152 færre (-29,6 prosent) enn i desember 2015.

Totalt ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 2680 personbiler med nullutslipp i desember, i desember 2015 ble det totalt førstegangsregistrert 2491 nye nullutslipp personbiler.

61 nye varebiler med nullutslipp
Det ble registrert 61 nye varebiler med nullutslipp i desember, 40 færre (-39,6 prosent) enn i desember 2015.

Det ble bruktimportert 8 nullutslippsvarebiler i desember i år, 7 flere enn i desember 2015.

47,6 prosent firehjulsdrift
I desember ble det registrert 6476 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 47,6 prosent. I samme måned i 2015 var firehjulsdriftandelen 45,4 prosent.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 485 nye lastebiler i desember, dette er 2197 flere (+82,3 prosent) enn i desember 2015. Holder vi campingbiler registrert som lastebiler utenom (25 stk. – 11 flere enn i desember 2015), ble det registrert 460 lastebiler i desember. I desember 2015 var antall registrerte lastebiler uten campingbilene 252.

Det ble registrert 110 nye busser i desember. Dette er 84 færre (-43,3 prosent) enn i desember 2015.

Mopeder og MC
Det ble førstegangsregistrert 56 nye mopeder i desember, det samme som i desember 2015.

I desember ble det registrert 13 lette motorsykler, det samme som i desember i fjor.

Det ble registrert 71 nye tunge motorsykler i desember, 30 flere (+73,2 prosent) enn i desember 2015.

Traktorer og ATV
Det ble registrert 374 nye traktorer i desember, 48 færre (-11,4 prosent) enn i desember 2015.

I desember ble det registrert 435 nye ATV, dette er 1 mindre (-0,2 prosent) enn i desember 2015.

Det var 21 registreringsdager i desember, en dag mindre enn i desember 2015.

Kontaktpersoner:
Pål Bruhn Avdelingssjef Tlf.: 414 32 868 E-post: pb@ofv.no
Thorvald Gjønnæss Produktsjef Tlf.: 940 00 706 E-post: tg@ofv.no

Registreringsstatistikken

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no