logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i desember 2014

I desember 2014 ble det registrert 12 649 nye personbiler, 1254 flere (+11,0 %) enn i desember 2013. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i desember var 111 g/km.


Volkswagen Golf er Norges mest populære bilmodell i desember og hele 2014.

I desember 2014 ble det registrert 12 649 nye personbiler, 1254 (+11,0 %) flere biler enn i desember 2013. Sammenlignet med gjennomsnittet for desember måned de 10 foregående årene, er årets desembertall 22,7 % høyere (+2340 biler).

Det ble bruktimportert 1504 personbiler i desember 2014. Dette er 143 flere (+10,5 %) enn i desember 2013.

I desember ble det foretatt 27 272 eierskifter av personbiler (bruktbilsalg), det er 598 flere (+2,2 %) enn i desember 2013.

2643 nye varebiler i desember
Det ble registrert 2643 nye varebiler i desember. Det er 567 færre (-17,7 %) enn i samme måned i 2013. Holder vi campingbiler registrert som varebiler utenom (23), ble det registrert 2620 varebiler i desember. I desember 2013 var antall registrerte varebiler uten campingbilene 3189.

CO2-utslippet fra nye personbiler i desember ble 111 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i desember var 111 g/km, det er 4 g/km mindre enn i desember 2013. I desember 2014 ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 117 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 132 g/km. I desember i 2013 hadde de bensindrevne personbilene 123 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 134 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i desember 2014 (endring i forhold til desember 2013):

  • Alle personbiler 111 g/km (-4 g/km)
  • Bensinbiler 117 g/km (-6 g/km)
  • Dieselbiler 132 g/km (-2 g/km)

Redusert CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i desember ble 166 g/km, 7 g/km lavere enn i desember 2013.

Registrerte personbiler fordelt på CO2-utslipp
Antall biler med 0 g/km CO2-utslipp var i desember 1528 (12,1 %), dette er 255 flere (+20,0 %) enn i desember 2013.

Antall nyregistrerte biler med CO2-utslipp mellom 1 og 50 g/km var i desember 119, dette var 100 flere (+526,3 %) enn i desember 2013.

Antall nyregistrerte biler med CO2-utslipp mellom 51 og 110 g/km var i desember 3300, dette er 741 flere (+29,0 %) enn i desember 2013.

55,2 % dieselandel
I desember 2014 hadde 55,2 % av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, i desember 2013 var andelen 56,7 %.

6,7 prosent personbiler med hybriddrift i desember
Det ble registrert 846 nye personbiler med hybriddrift i desember. Det er 333 flere (+64,9 prosent) enn i desember 2013. Personbilene med hybriddrift hadde 6,7 prosent markedsandel i desember i år, mens markedsandelen i desember 2013 var 4,5 %.

Blant personbilene med hybriddrift var 119 ladbare hybrider. I desember 2013 var 19 av personbilene med hybriddrift ladbare.

Det ble ikke registrert varebiler med hybriddrift verken i desember i år eller i desember i fjor (bensin-diesel/elektrisk hybriddrift).

1528 nye nullutslippspersonbiler i desember
I desember ble det registrert 1528 nye personbiler med nullutslipp. Det er 255 flere (+20,0 %) enn i desember 2013. Nullutslippsbilene hadde 12,1 prosent markedsandel blant personbilene i desember 2014, mens markedsandelen i desember 2013 var 11,2 prosent. Alle nullutslippsbilene som ble registrert i desember 2014 var elbiler.

Det ble bruktimportert 237 personbiler med nullutslipp i desember, det er 56       flere (+30,9 %) enn i desember 2013.

Totalt ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 1765 personbiler med nullutslipp i desember, samme tall for desember 2013 var 1454.

58 nye varebiler med nullutslipp
Det ble registrert 115 nye varebiler med nullutslipp i desember, i desember 2013 var antallet 175.

Det ble bruktimportert 4 nullutslippsvarebiler i desember 2014, mot 1 i desember i 2013.

Næringsandelen 59,9 %
Næringsandelen av personbilsalget i desember 2014 var 59,9 %. I samme måned i 2013 var
den 51,3 %.

36,9 % firehjulsdrift
I desember ble det registrert 4663 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 36,9 %. I samme måned i 2013 var firehjulsdriftandelen 33,6 %.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 387 nye lastebiler i desember 2014, dette er 176 færre (-31,3 %) enn i desember 2013. Holder vi campingbiler registrert som lastebiler utenom (8), ble det registrert 379 lastebiler i desember 2014. I desember 2013 var antall registrerte lastebiler uten campingbilene 554.
Det ble registrert 163 nye busser i desember 2014. Dette er 6 færre (-3,6 %) enn i desember 2013.

Det var 21 registreringsdager i desember 2014, det en dag mer enn i desember 2013.

I desember 2014 ble det registrert 12 649 nye personbiler, 1254 (+11,0 %) flere biler enn i desember 2013. Sammenlignet med gjennomsnittet for desember måned de 10 foregående årene, er årets desembertall 22,7 % høyere (+2340 biler).

Det ble bruktimportert 1504 personbiler i desember 2014. Dette er 143 flere (+10,5 %) enn i desember 2013.

I desember ble det foretatt 27 272 eierskifter av personbiler (bruktbilsalg), det er 598 flere (+2,2 %) enn i desember 2013.

Næringsandelen 59,9 %
Næringsandelen av personbilsalget i desember 2014 var 59,9 %. I samme måned i 2013 var
den 51,3 %.

2643 nye varebiler i desember
Det ble registrert 2643 nye varebiler i desember. Det er 567 færre (-17,7 %) enn i samme måned i 2013. Holder vi campingbiler registrert som varebiler utenom (23), ble det registrert 2620 varebiler i desember. I desember 2013 var antall registrerte varebiler uten campingbilene 3189.

CO2-utslippet fra nye personbiler i desember ble 111 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i desember var 111 g/km, det er 4 g/km mindre enn i desember 2013. I desember 2014 ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 117 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 132 g/km. I desember i 2013 hadde de bensindrevne personbilene 123 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 134 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i desember 2014 (endring i forhold til desember 2013):

  • Alle personbiler 111 g/km (-4 g/km)
  • Bensinbiler 117 g/km (-6 g/km)
  • Dieselbiler 132 g/km (-2 g/km)

Redusert CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i desember ble 166 g/km, 7 g/km lavere enn i desember 2013.

Registrerte personbiler fordelt på CO2-utslipp
Antall biler med 0 g/km CO2-utslipp var i desember 1528 (12,1 %), dette er 255 flere (+20,0 %) enn i desember 2013.

Antall nyregistrerte biler med CO2-utslipp mellom 1 og 50 g/km var i desember 119, dette var 100 flere (+526,3 %) enn i desember 2013.

Antall nyregistrerte biler med CO2-utslipp mellom 51 og 110 g/km var i desember 3300, dette er 741 flere (+29,0 %) enn i desember 2013.

55,2 % dieselandel
I desember 2014 hadde 55,2 % av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, i desember 2013 var andelen 56,7 %.

 

6,7 prosent personbiler med hybriddrift i desember
Det ble registrert 846 nye personbiler med hybriddrift i desember. Det er 333 flere (+64,9 prosent) enn i desember 2013. Personbilene med hybriddrift hadde 6,7 prosent markedsandel i desember i år, mens markedsandelen i desember 2013 var 4,5 %.

Blant personbilene med hybriddrift var 119 ladbare hybrider. I desember 2013 var 19 av personbilene med hybriddrift ladbare.

Det ble ikke registrert varebiler med hybriddrift verken i desember i år eller i desember i fjor (bensin-diesel/elektrisk hybriddrift).

1528 nye nullutslippspersonbiler i desember
I desember ble det registrert 1528 nye personbiler med nullutslipp. Det er 255 flere (+20,0 %) enn i desember 2013. Nullutslippsbilene hadde 12,1 prosent markedsandel blant personbilene i desember 2014, mens markedsandelen i desember 2013 var 11,2 prosent. Alle nullutslippsbilene som ble registrert i desember 2014 var elbiler.

Det ble bruktimportert 237 personbiler med nullutslipp i desember, det er 56       flere (+30,9 %) enn i desember 2013.

Totalt ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 1765 personbiler med nullutslipp i desember, samme tall for desember 2013 var 1454.

58 nye varebiler med nullutslipp
Det ble registrert 115 nye varebiler med nullutslipp i desember, i desember 2013 var antallet 175.

Det ble bruktimportert 4 nullutslippsvarebiler i desember 2014, mot 1 i desember i 2013.

36,9 % firehjulsdrift
I desember ble det registrert 4663 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 36,9 %. I samme måned i 2013 var firehjulsdriftandelen 33,6 %.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 387 nye lastebiler i desember 2014, dette er 176 færre (-31,3 %) enn i desember 2013. Holder vi campingbiler registrert som lastebiler utenom (8), ble det registrert 379 lastebiler i desember 2014. I desember 2013 var antall registrerte lastebiler uten campingbilene 554.
Det ble registrert 163 nye busser i desember 2014. Dette er 6 færre (-3,6 %) enn i desember 2013.

Det var 21 registreringsdager i desember 2014, det en dag mer enn i desember 2013.

Kontaktpersoner:    
Pål Bruhn Avdelingssjef Tlf. 414 32 868
Thorvald Gjønnæss Produktsjef Tlf. 940 00 706
Øyvind Solberg Thorsen Adm.direktør Tlf. 959 26 018

Registreringsstatistikken

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no