logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i desember og hele 2012

I desember 2012 ble det registrert 9369 nye personbiler, 2181 færre (-18,9 %) enn i desember 2011. Til sammen ble det registrert 137 967 nye personbiler i 2012, en nedgang på 0,3 % (-378 biler) i forhold til 2011. Dette er det nest høyeste personbilsalget etter 1986.


BMW 5-serie var mest populære bruktimportbil i 2012. Slår vi sammen nyregistreringer og bruktimporterte lå den på 8. plass over førstegangsregistrerte biler i Norge 2012, mens den lå på 34. plass på nybilstatistikken.

I desember 2012 ble det registrert 9369 nye personbiler, 18,9 % færre biler (-2181) enn i desember i 2011. I forhold til gjennomsnittet for desember måned de 10 foregående årene, er årets desembertall 0,3 % lavere (-23 biler).
Det ble bruktimportert 1856 personbiler i desember. Dette er 157 flere enn i desember i fjor. Samlet for 2012 ble det bruktimporter 30 566 personbiler. Dette er 3487 flere (+12,9 %) enn i 2011.

Flere eierskifter i 2012
I desember 2012 ble det foretatt 24 106 eierskifter av personbiler (bruktbilsalg), 2685 færre (-10 %) enn i desember 2011. For hele 2012 ble det foretatt totalt 418 248 eierskifter av personbiler. Dette er 9864 (+2,4 %) flere enn i 2011.

49,8 % næringsandel
Næringsandelen av personbilsalget i desember 2012 var 49,8 %. I samme måned i fjor var den 44,3 %. For hele 2012 ble næringsandelen 41,6 %, mens den i 2011 var 40,3 %.

Redusert varebilsalg
Det ble registrert 2611 nye varebiler i desember. Det er en reduksjon med 1384 biler (-34,6 %) sammenlignet med samme måned 2011. Totalt ble det registrert 31 850 varebilder i 2012, dette er 3662 færre (-10,3 %) enn i 2011.

CO2-utslippet fra nye personbiler i desember ble 133 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i desember var 133 g/km. Dette er 1 g/km mere enn i desember 2011. I desember i år ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 128 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 142 g/km. I desember i 2011 hadde bensindrevne personbiler 130 g/km i CO2-utslipp, mens dieseldrevne personbiler hadde 135 g/km. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle de nye personbilene i 2012 ble 130 g/km, ned 4 g/km sammenlignet med 2011.

CO2-utslipp for nye personbiler i desember 2012 (januar-desember i parentes):

  • Alle personbiler 133 g/km (130 g/km)
  • Bensinbiler 128 g/km (129 g/km)
  • Dieselbiler 142 g/km (137 g/km)

CO2-utslippet fra varebiler klasse 2 registrert i desember falt
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i desember ble 182 g/km, mens det i samme måned i fjor var 194 g/km. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for nyregistrerte varebiler klasse 2 i 2012 som helhet ble 182 g/km, mens det i 2011 var 189 g/km.

Dieselandelen falt
I desember hadde 64,5 % av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor. I desember 2011 var dieselandelen 79,8 %. For året samlet ble dieselandelen i 2012 64,3 %, mens den i 2011 var 75,7 %.

Elbiler hadde 2,5 % markedsandel i desember
I desember ble det registrert 232 (2,5 % markedsandel) nye personbiler med elmotor, det er 4 flere enn i samme måned i fjor. Det ble registrert 32 varebiler med elmotor i november. I 2012 ble det registrert 3950 nye personbiler med elmotor, det er 1954 (+97,9 %) flere enn i 2011. I 2012 er det registrert 59 nye varebiler med elmotor, i 2011 ble det registrert 42 varebiler med elmotor.

Hybridbilene i framgang
Det ble registrert 312 (3,3 % markedsandel) nye personbiler med hybriddrift i desember, dette er 152 (+95,0 %) flere enn i desember i fjor. I 2012 ble det registrert 6164 nye personbiler med hybriddrift, dette er 2260 (+57,9 %) flere enn i 2011. Det ble registrert 2 varebiler med hybridrift i desember. I 2012 er det solgt 17 varebiler med hybriddrift, det er 3 flere enn i 2011.

Økt firehjulsdriftandel
I desember ble det registrert 3620 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 38,6 %. I samme måned i 2011 var firehjulsdriftandelen 26,6 %. 2012 var andelen nyregistrerte personbiler med firehjulsdrift 29,8 %, mens den i 2011 var 26,4 %.

Redusert bussalg og økt lastebilsalg
Det ble registrert 57 nye busser i desember. Dette er 134 (-70,2 %) færre enn i samme måned i fjor. Totalt ble det registrert 1231 ny busser i 2012, dette er 114 færre (-8,5 %) enn i 2011.
Det ble registrert 383 nye lastebiler i desember, dette er 35 flere (+10,1 %) enn i desember 2011. Totalt ble det registrert 5861 nye lastebiler i 2012, det er 750 flere (+14,7 %) enn i 2011.

Det var 19 registreringsdager i desember 2012, 2 dager mindre enn i desember 2011.

Kontaktpersoner:
Pål Bruhn, avdelingssjef, tlf. 414 32 868
Thorvald Gjønnæss, produktsjef, tlf. 940 007 06
Øyvind Solberg Thorsen, direktør, tlf. 959 26 018

Registreringsstatistikken

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no