logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i desember og hele 2009

En god registreringstakt de siste månedene kunne ikke redde registreringsåret 2009. Det ble registrert 11 942 færre personbiler og 11 366 færre varebiler enn i 2008, en tilbakegang på henholdsvis 10,8 og 32,6.


Volvo hadde en god desembermåned og toppet statistikken med V70.

Det ble registrert 98 675 nye personbiler i 2009
Takket være den merkbart høyere registreringstakten de siste månedene i 2009, ble ikke året så dystert som mange hadde fryktet. 98 675 nye personbiler er likevel 5699 biler færre enn gjennomsnittet for de ti foregående år og en tilbakegang på 10,8 % (11 942 biler) i forhold til 2008.
I desember 2009 ble det registrert 10 250 nye personbiler, 2431 flere (+ 31,1 %) enn i desember 2008. og 2142 flere ( + 26,4 %) enn gjennomsnittet for desember de foregående ti år. I løpet av de siste ti årene er det bare 2006 (11 033) og 2004 (12 376) som har høyere registreringstall i desember.

Antall bruktimporterte personbiler ble 25 105
Totalt ble det i 2009 registrert 25 105 bruktimporterte personbiler. Det er 7,8 % færre enn i 2008, da bruktimporten endte på 27 218 personbiler.
Det ble førstegangsregistrert 2395 bruktimporterte personbiler i desember 2009, det er 1334 (+ 125,7 %)flere registreringer enn i samme måned i fjor.

Næringsandelen endte på 40,9 % i 2009
Akkumulert for hele 2009 ble næringsandelen 40,9 %. I 2008 var andelen 37,0 %. Vi må helt tilbake til 2001 for å finne en høyere næringsandel, da var den 42,6 %.
Næringsandelen i desember var 43,6 %. I desember 2008 var den 41,6 %. Næringsandelen pleier å være høyere i desember enn i de øvrige månedene, men det stemte ikke i 2009, da startet året med 45,6 % næringsandel i januar.

Dieselandelen ble 72,7 % i 2009
Dieselandelen holdt seg på et meget høyt nivå også i 2009. Andelen dieseldrevne nye personbiler ble 72,4 % i fjor, opp fra 72,4 % i 2008. Til sammenligning var dieselandelen i 2006 "bare" 48,3 %.
I desember 2009 var dieselandelen den høyeste vi noen gang har notert, hele 81,4 % av de nyregistrerte personbilene i desember (8341 biler) hadde dieselmotor. I samme måned i 2008 var dieselandelen 75,0 %, mens den i desember 2007 var 76,4 %.

Firehjulsdrift økte i popularitet i 2009
I 2009 hadde 26,5 % av alle nyregistrerte personbiler drift på alle fire hjul. Det er det nest høyeste andelen som noen gang er registrert. Bare i det spesielle året 2006 ble det registrert flere nye personbiler med firehjulsdrift (30,6 %). I 2008 var 4WD-andelen 25,0 %, mens den i 2007 var 22,5 %.
I desember 2009 ble det registrert 4256 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på hele 41,5 %. Det er vesentlig høyere enn i desember 2008, da 4WD-andelen var 35,7 % (2790 biler).

Gjennomsnittlig CO2-nivå ble 151 g/km
For hele 2009 ble det gjennomsnittlige CO2-utslippet for nye personbiler 151 g/km. Det er 7 gram mindre per km enn det var i 2008. Dieselbilenes gjennomsnitt ble 152 g/km, ned fra 159 g/km i 2008. Bensinbilene endte på 147 g/km, ned fra 159 g/km i 2008.
I desember hadde de registrerte dieselbilene et gjennomsnittlig CO2-utslipp på 159 g/km og bensinbilene 153 g/km CO2, mens gjennomsnittet for alle personbilene var 158 g/km.


CO2-utslippet fra bilparken går ned, blant annet takket være ny teknologi.

23 504 nye varebiler i 2009. Ned 32,6 % sammenlignet med 2008
Det ble registrert 23 504 nye varebilder i 2009, dette er 11 366 færre enn i 2008 som heller ikke var noe rekordår for varebilsalget og som lå 23,5 5 under 2007-salget.
I desember 2009 ble det registrert 2559 nye varebiler, 72 færre (- 2,7 %) enn i desember 2008.

4098 nye lastebiler og 1160 nye busser ble registrert i 2009.
I 2009 ble det førstegangsregistrert 4098 nye lastebiler. Det var 2430 færre (- 37,2 %) enn i 2008.
I desember ble det registrert 197 nye lastebiler. Det var en nedgang på 147 lastebiler (- 42,7 %) sammenlignet med samme måned året før.
Det totale antallet busser i 2009 ble 1160, 72 færre busser (- 5,8 %) enn i 2008.
Det ble registrert 95 nye busser i desember 2009. Det er 14 flere (+ 17,3 %), enn i desember 2008.

Det var 22 registreringsdager i desember 2009, en dag mer enn i desember 2008.

Kontaktpersoner
Pål Bruhn avdelingssjef tlf 414 32 868
Thorvald Gjønnæss produktsjef tlf 940 007 06
Øyvind Solberg Thorsen direktør tlf 959 26 018

Registreringsstatistikken

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no