logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i august

I august ble det registrert 13 232 nye personbiler, 638 flere (+5 %) enn i august 2015. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i august var 93 g/km.


Det ble registert 39 prosent flere varebiler i august i år enn i august 2015, og flest registereringer hadde VW Caddy. 

I august ble det registrert 13 232 nye personbiler, dette er 628 flere (+5,0 %) enn i august 2015. Sammenlignet med gjennomsnittet for august måned de 10 foregående årene, er årets august tall 26,3 % høyere (+2756 biler). Hittil i år er det registrert 102 021 nye person biler, det er 2631 flere (+2,6 %) enn i samme periode i 2015.

Det ble bruktimportert 1485 personbiler i august. Dette er 513 færre (-25,7 %) enn i august 2015.  Hittil i år er det registrert 10 986 bruktimporterte personbiler, det er 4290 færre (-28,1 %) enn i samme periode i 2015.

I august ble det foretatt 42 645 eierskifter av personbiler (bruktbilsalg), det er 4522 flere (+11,9 %) enn i august 2015. Hittil i år er det foretatt 307 432 eierskifter av personbiler, det er 3572 færre (-1,1 %) enn i samme periode i 2015.

Næringsandelen 48,9 %
Næringsandelen av personbilsalget i august var 48,9 %, det er 5,5 % høyere enn i august 2015. Hittil i år er næringsandelen av personbilsalget 46,6 %, 4,6 % høyere enn for samme periode i 2015.

3556 nye varebiler i august
Det ble registrert 3556 nye varebiler i august. Det er 1002 flere (+39,2 %) enn i samme måned i 2015. Holder vi campingbiler registrert som varebiler utenom (178 – 3 færre enn i august 2015), ble det registrert 3378 varebiler i august. I august 2015 var antall registrerte varebiler uten campingbilene 2373. Hittil i år er det registrert 21 537 nye varebiler, det er 1122 flere enn i samme periode i 2015.

CO2-utslippet fra nye personbiler i august ble 93 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i august var 93 g/km, det er 7 g/km lavere enn i august 2015. I august ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbil med bensinmotor (uten diesel ladbare hybrider) 117 g/km, mens det for dieseldrevne (uten bensin ladbare hybrider) personbiler ble 132 g/km. I august 2015 hadde de bensindrevne personbilene 100 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 131 g/km CO2-utslipp.

CO2-utslipp for nye personbiler i august (endring i forhold til august 2015):

  • Alle personbiler 93 g/km (-7 g/km)
  • Bensinbiler, uten bensin ladbare hybrider: 117 g/km (-3 g/km)
  • Dieselbiler, uten diesel ladbare hybrider: 132 g/km (+1 g/km)
  • Bensinbiler, inkludert bensin ladbare hybrider: 100 g/km (-14 g/km)
  • Dieselbiler, inkludert diesel ladbare hybrider: 130 g/km (0 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. august (endring i forhold til samme periode i 2015):

  • Alle personbiler 94 g/km (-5 g/km)
  • Bensinbiler, uten bensin ladbare hybrider: 117 g/km (-1 g/km)
  • Dieselbiler, uten diesel ladbare hybrider: 130 g/km (-2 g/km)
  • Bensinbiler, inkludert bensin ladbare hybrider: 99 g/km (-11 g/km)
  • Dieselbiler, inkludert diesel ladbare hybrider: 129 g/km (-2 g/km)

Kraftig redusert CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i august ble 156 g/km, 5 g/km lavere enn i august 2015. Gjennomsnittlig CO2-utslipp hittil i år er 155 g/km, 12 g/km lavere enn i samme periode i 2015.

29 % dieselandel
I august hadde 29,0 % av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, i august 2015 var andelen 38,5 %. Trekker vi fra dieselhybrider hadde 28,3 % av de nyregistrerte personbilene i august dieselmotor, mens andelen i 2015 var 38,1 %. 55,7 % av de nye personbilene registrert i august hadde bensinmotor, trekker vi fra de med bensinhybriddrift er bensinmotorandelen 28,7 %. I 2015 var andelen for biler med bensinmotor 44,3 % og 33,9 når de med bensin hybriddrift ikke tas med.

27,8 prosent personbiler med hybriddrift i august
Det ble registrert 3676 nye personbiler med hybriddrift i august. Det er 2316 flere (+170,3 %) enn i august 2015. Personbilene med hybriddrift hadde 27,8 % markedsandel i august i år, mens markedsandelen i august 2015 var 10,8 %. Hittil i år har personbilene med hybriddrift 24,4 % markedsandel. I samme periode i fjor var den 11,8 %.

Blant personbilene med hybriddrift var 1762 ladbare hybrider. I august 2015 var 468 av de nye personbilene med hybriddrift ladbare.

Det ble ikke registrert varebiler med hybriddrift verken i august i år eller i august i fjor (bensin-diesel/elektrisk hybriddrift).

2014 nye nullutslipp personbiler i august
I august ble det registrert 2014 nye personbiler med nullutslipp. Det er 152 færre (-7,0 %) enn i august 2015. Nullutslippsbilene hadde 15,2 prosent markedsandel blant personbilene i august, mens markedsandelen i august 2015 var 17,2 %. Det var 4 hydrogenbiler blant nullutslippsbilene som ble registrert i august, resten var elbiler. Hittil i år er det registrert 14 869 nye nullutslipp personbiler, det er 2726 færre enn i samme periode i 2015.

Det ble bruktimportert 494 personbiler med nullutslipp i august, det er 78 færre (-13,67 %) enn i august 2015. Hittil i år er det bruktimportert 3415 nullutslipp personbiler, det er 783 flere (+29,7 %) enn i samme periode i 2015.

Totalt ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 2508 personbiler med nullutslipp i august, i august 2015 ble det totalt førstegangsregistrert 2732 nye nullutslipp personbiler.

50 nye varebiler med nullutslipp
Det ble registrert 50 nye varebiler med nullutslipp i august, 22 flere (+78,6 %) enn i august 2015.

Det ble bruktimportert 14 nullutslippsvarebiler i august i år og 11 flere enn i august 2015.

39,7 % firehjulsdrift
I august ble det registrert 5256 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 39,7 %. I samme måned i 2015 var firehjulsdriftandelen 34,2 %. Hittil i år er firehjulsdriftandelen blant personbilene 38,3 prosent, mens den i samme periode i 2015 var 36,3 prosent.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 472 nye lastebiler i august, dette er 55 flere (+13,2 %) enn i august 2015. Holder vi campingbiler registrert som lastebiler utenom (85 – 8 flere enn i august 2015), ble det registrert 387 lastebiler i august. I august 2015 var antall registrerte lastebiler uten campingbilene 340. Hittil i år er det registrert 3943 lastebiler, det er 361 flere (+10,1 %) enn i samme periode i 2015.

Det ble registrert 53 nye busser i august. Dette er 9 flere (+20,5 %) enn i august 2015. Hittil i år er det registrert 1148 nye busser, det er 491 flere (+74,7 %) enn i samme periode i 2015.

Mopeder og MC
Det ble førstegangsregistrert 589 nye mopeder i august, 129 færre (-18,0 %) enn i august 2015. Hittil i år er det registrert 4478 nye mopeder, det er 877 færre (-16,4 %) enn i samme periode i 2015.

I august ble det registrert 143 lette motorsykler, dette er samme antall som i august i fjor. Hittil i år er det registrert 1369 lette motorsykler, det er 24 færre (-1,7 %) enn i samme periode i 2015.

Det ble registrert 338 nye tunge motorsykler i august, 42 flere (+14,2 %) enn i august 2015. Hittil i år er det registrert 4193 tunge motorsykler, det er 57 færre (-1,3 %) enn i samme periode i 2015.

Traktorer og ATV
Det ble registrert 224 nye traktorer i august, 25 flere (+12,6 %) enn i august 2015. Hittil i år er det registrert 1974 nye traktorer, det er 46 flere (+2,4 %) flere enn i samme periode i 2015.

I august ble det registrert 597 nye ATV, dette er 42 flere (+7,6 %) enn i august 2015. Hittil i år er det registrert 3784 nye ATV, det er 157 flere (+4,3 %) enn i samme periode i 2015.

Det var 23 registreringsdager i august, to dager flere enn i august 2015.

Kontaktpersoner:
Pål Bruhn Avdelingssjef Tlf.: 414 32 868 E-post: pb@ofv.no
Thorvald Gjønnæss Produktsjef Tlf.: 940 00 706 E-post: tg@ofv.no

Registreringsstatistikken

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no