logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i august

I august ble det registrert 12 604 nye personbiler, det er 1160 flere (+10,1 %) enn i august 2014. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i august var 100 g/km.Ford Mondeo er blant modellene med størst framgang på registreringsstatistikken, og det uten en elektrisk variant.

I august ble det registrert 12 604 nye personbiler, 1160 flere (+10,1 %) enn i august 2014. Sammenlignet med gjennomsnittet for august måned de 10 foregående årene, er årets tall 25,2 % høyere.

Det ble bruktimportert 1998 personbiler i august. Dette er 199 færre (-9,1 %) enn i august 2014.

I august ble det foretatt 38 155 eierskifter av personbiler (bruktbilsalg), det er 95 flere (+ 0,2 %) enn i august 2014.

Næringsandelen ble 43,4 %
Næringsandelen av personbilsalget i august var 43,4 %. I samme måned i 2014 var
den 48,4 %. Hittil i år er næringsandelen av personbilsalget 42,1 %, mens den i samme periode i 2014 var 45,8 %.

2554 nye varebiler i august
Det ble registrert 2554 nye varebiler i august. Det er 252 færre (-9,0 %) enn i samme måned i 2014.

CO2-utslippet for nye personbiler registrert i august ble 100 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i august ble 100 g/km, det er 7 g/km lavere enn i august 2014. I august ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 120 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 131 g/km. I august i 2014 hadde de bensindrevne personbilene 119 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 133 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i august (endring i forhold til august 2014):

  • Alle personbiler 100 g/km (-7 g/km)
  • Bensinbiler 120 g/km (+1 g/km)
  • Dieselbiler 131 g/km (-2 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. august (endring i forhold til samme periode i 2014):

  • Alle personbiler 99 g/km (-11 g/km)
  • Bensinbiler 118 g/km (-2 g/km)
  • Dieselbiler 132 g/km (-2 g/km)

CO2-utslipp for varebiler klasse 2 i august ble 161 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i august ble 161 g/km, 7 g/km lavere enn i august 2014. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse to hittil i år er 167 g/km, 5 g/km lavere enn i samme periode i 2014.

38,2 % dieselandel
I august hadde 38,2 % av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, i august 2014 var andelen 47,2 %. Hittil i år er andelen nyregistrerte personbiler med dieselmotor 41,3 %, mens den i samme periode i fjor var 48,3 %.

10,7 prosent personbiler med hybriddrift i august
Det ble registrert 1353 nye personbiler med hybriddrift i august. Det er 523 flere (+63,0 %) enn i august 2014. Personbilene med hybriddrift hadde 10,7 prosent markedsandel i august i år, mens markedsandelen i august 2014 var 7,3 prosent.
Blant personbilene med hybriddrift var 468 ladbare hybrider. I august 2014 var 135 av personbilene med hybriddrift ladbare.

2166 nye nullutslipp personbiler i august
I august ble det registrert 2166 nye personbiler med nullutslipp. Det er 430 flere (+24,8 %) enn i august 2014. Nullutslippsbilene hadde 17,2 prosent markedsandel blant personbilene i august, mens markedsandelen i august 2014 var 15,2 prosent. Alle nullutslippsbilene som ble registrert i august var elbiler.
Det ble bruktimportert 572 personbiler med nullutslipp i august, det er 280 flere (+95,9 %) enn i august 2014.
Totalt ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 2738 personbiler med nullutslipp i august, det er 710 flere enn i august 2014.

32 nye varebiler med nullutslipp
Det ble registrert 32 nye varebiler med nullutslipp i august, i august 2014 var antallet 38. Alle varebilene med nullutslipp var elbiler.
Det ble bruktimportert 3 nullutslippsvarebiler i august, det samme som i august 2014.

34,2 % firehjulsdrift
I august ble det registrert 4308 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 34,2 %. I samme måned i 2014 var firehjulsdriftandelen 32,8 %.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 417 nye lastebiler i august, dette er 10 færre (+2,3 %) enn i august 2014.
Det ble registrert 44 nye busser i august. Dette er 48 færre (-52,2 %) enn i august 2014.

Det var 23 registreringsdager i august, det samme som i august 2014.

Kontaktpersoner:
Pål Bruhn                      avdelingssjef        tlf. 414 32 868
Thorvald Gjønnæss        produktsjef           tlf. 940 007 06

Registreringsstatistikken t.o.m. august 2015

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no