logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i august

De økonomiske utsiktene får ta en del av skylden for at antallet nye personbiler i Norge fortsetter å falle. En annen årsak er at det var to færre registreringsdager i august i år sammenlignet med 2007, noe som alene betyr om lag 9,5 % færre personbiler.

Nybilregistreringene ned 27,4 % i august. Lavutslippsbilene øker.
De økonomiske utsiktene får ta en del av skylden for at antallet nye personbiler i Norge fortsetter å falle. En annen årsak er at det var to færre registreringsdager i august i år sammenlignet med 2007, noe som alene betyr om lag 9,5 % færre personbiler.
Det ble registrert 7 833 nye personbiler i august 2008. Det er 2 953 færre enn i august 2007, en nedgang på 27,4 %. Nedgangen er stor sammenlignet med fjoråret, men 2007 var tross alt et år med ekstraordinært høye registreringstall. Årets augusttall er 4,5 % lavere enn gjennomsnittet for august de 10 foregående årene.
Bruktimporten viste en større nedgang og endte på 2 358 personbiler, ned 1 061 biler (- 31,0 %) sammenlignet med august 2007.
Næringsandelen av nye personbiler øker gradvis, og endte på 39,3 %. Andelen i august 2007 var 34,7 %. Akkumulert ligger næringsandelen noe over fjoråret med 36,5 % mot 33,3 % i 2007.

Antall lavutslippsbiler øker
Stadig flere nybilkjøpere velger biler med et gjennomsnittlig CO2-utslipp på 120 g/km eller lavere. I august ble det registrert 824 personbiler i denne kategorien, noe som utgjør 10,5 % av det totale antallet nye personbiler. I august 2007 ble det registrert 727 nye lavutslippsbiler, en andel på 6,7 %.
Hittil i år er det registrert 7 296 nye lavutslippsbiler, en andel på 9,2 %. I samme periode i 2007 ble det registrert 5 056 lavutslippsbiler, en andel på 5,7 %. Antallet nye lavutslippbiler har dermed økt med 44,3 % på ett år i et fallende marked. NB! Antall nyregistrerte flexifuel biler (E85) kommer i tillegg til ovennevnte tall, men disse bilene kan foreløpig ikke skilles ut i statistikken. Inkluderes antall E85-biler blir andelen lavutslippsbiler enda større.

2 957 nye varebiler i august
Det ble registrert 2 957 nye varebiler i august. Det er 914 færre (- 23,6 %) enn i august 2007.
Ingen endring i gjennomsnittlig CO2-nivå
Også i august var gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler 157 g/km. Gjennomsnittsutslippet for biler med bensinmotor var 159 g/km og for dieselbiler 157 g/km. Akkumulerte tall til og med august er for alle personbiler 158 g/km, for bensinbilene 159 g/km og for dieselbilene 158 g/km.
I august 2007 var det gjennomsnittlige CO2-nivået 160 g/km for alle nye personbiler, for bensindrevne personbiler var utslippet 160 g/km for og for dieselbilene også 160 g/km. Akkumulerte tall var 158 (alle), 161 (bensin) og 158 (diesel).

Dieselandelen faller
I august ble det registrert 5 434 nye dieseldrevne personbiler, noe som tilsvarer en andel på 69,4 %. Dieselandelen i august 2007 var 73,7 %. Hittil i år er dieselandelen 72,7 % mot 73,8 % i samme periode i fjor.

Mer enn hver femte personbil har firehjulstrekk
I august ble det registrert 1 765 nye biler med firehjulstrekk, noe som ga en andel på 22,5 %. I samme måned i fjor var 4WD-andelen 25,3 %. Akkumulert er 4WD-andelen 23,7 % i år, mens den i 2007 var 21,2 %.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 434 nye lastebiler i august 2008, 48 biler færre (- 10,0 %) enn i august 2007.
Det ble registrert 85 nye busser i august. Det er 12 flere (+ 16,4 %) enn i august 2007.


Det var 21 registreringsdager i august 2008, to færre enn i august 2007.

Kontaktpersoner
Pål Bruhn avdelingssjef tlf 24 11 12 41 / 41 43 28 68
Thorvald Gjønnæss produktsjef tlf 24 11 12 42
Øyvind Solberg Thorsen direktør tlf 24 11 12 45 / 95 92 60 18

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no