logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i august

Totalt ble det registrert 8 793 nye personbiler i august 2006. Det er 249 flere enn i august 2005, en økning på 2,9 %. Sammenlignet med gjennomsnittet for august måned de 10 foregående årene, er tallet for august 2006 9,4 % høyere.

Hittil i år er det registrert 71 872 nye personbiler, en nedgang på 1,7 % sammenlignet med fjoråret.

De næringseide personbilene utgjorde i august 38,2 % av de nye personbilene. Andelen næringseide personbiler i august 2005 var 37,4 %. Akkumulert næringsandel pr. august 2006 er 38,3 %.

Dieseltrenden fortsetter: Annenhver nybilkjøper velger diesel
Andelen nye dieseldrevne personbiler endte på 50,3 % i august. Til sammenligning var dieselandelen i samme måned i 2005 38,2 % og i august 2004 bare 26,1 %.

Så langt i år har 49,4 % av nybilkjøperne valgt dieselmotor i sin personbil. For tilsvarende periode i 2005 var andelen 35,3 %.

En fjerdedel av nybilkjøperne vil ha firehjulstrekk
I august ble det registrert 2 127 nye biler med firehjulstrekk, en andel på 24,2 %. Andelen i august i fjor var 21,1 %. Akkumulerte tall viser at 4WD-andelen pr. august 2006 er 26,0 %.

Bruktimporten i august 4,6 % høyere enn i fjor
Det ble registrert 3 159 bruktimporterte personbiler i august 2006, en økning på 140 biler eller 4,6 % i forhold til august året før.

10 % flere varebiler og 24,3 % flere busser enn i august 2005
Det ble registrert 3 334 nye varebiler i august 2006 mot 3 032 i august 2005, en økning på 10,0 %.

Det ble registrert 92 nye busser i august. Det er 18 flere (+ 24,3 %) enn i august 2005.

Det ble registrert 341 nye lastebiler i august 2006, en nedgang på 95 biler (- 21,8 %) sammenlignet med august i fjor.

Det var like mange registreringsdager i august 2006 som i august 2005, totalt 23 dager.

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no