logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i august

Det ble registrert 8.544 nye personbiler i august 2005. Dette er 379 (4,6%) flere enn i august året før.
Sett i forhold til gjennomsnittet for august måned de 10 foregående årene, er tallet for august 2005 7,9% høyere.

De næringseide personbilene utgjorde i august 37,4% av de nye personbilene, mens andelen nye dieseldrevne personbiler kom opp i 38,2%.

Det ble importert 3.019 brukte personbiler i august 2005, en økning på 31,0% i forhold til august året før.

Det ble registrert 3.032 nye varebiler i august 2005 mot 2.481 i august året før, en økning på 551 (22,2%).

Det ble registrert 436 nye lastebiler i august 2005. Dette er 31færre (-6,6%) enn i august året før.

Det ble registrert 74 nye busser i august 2005. Dette er 33 flere (80,5%) enn i august året før.

Det var én registreringsdag flere i august 2005 enn i august året før.

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no