logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i april

I april ble det registrert 14 055 nye personbiler, 2716 flere (+24,0 prosent) enn i april 2017. Nullutslippsbilene hadde 25,4 prosent markedsandel. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i april var 79 g/km.

Bensin- og dieselbilene sliter på registeringsstatistikken og første ikke elektrifiserte personbil, er på 13. plass.

I april ble det registrer 14 055 nye personbiler. Her er hovedtallene for april 2018:

  Personbiler

Antall
april 2018

Differanse
april 2017

  Nye

14 055

+24,0 %

  Bruktimporterte

1 723

+25,1 %

  Eierskifter (bruktbilsalg)

40 210 +28,6 %

Næringsandelen 53,1 prosent
Næringsandelen av personbilsalget i april var 53,1 prosent, det er 1,7 prosent lavere enn i april 2017. Hittil i år er næringsandelen av personbilsalget 53,2 prosent, 0,4 prosent høyere enn for samme periode i 2017.
Næringsandelen av personbilsalget inkluderer også privatleasing. Økningen i næringsandelen skyldes i stor grad økningen i privatleasing.

3476 nye varebiler i april

  Varebiler/campingbiler

Antall
april 2018

Differanse
april 2017

  Nye varebiler totalt

3 476

+25,2 %

  Nye campingbiler

317 +35,4 %

  Nye varebiler u/campingbiler

3 159 +24,3 %

CO2-utslipp for nye personbiler i april
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i april var 79 g/km, det er 14 g/km lavere enn i april 2017.

  Personbiler

CO2-utslipp
april 2018

Differanse
april 2017

  Alle personbiler

79 g/km

(-14 g/km)

  Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider)

97 g/km

(-3 g/km)

  Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider)

128 g/km

(+1 g/km)

 

  Personbiler

CO2-utslipp
januar - april 2018

Differanse
januar - april 2017

  Alle personbiler

74 g/km

(-13 g/km)

  Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider)

93 g/km

(-4 g/km)

  Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider)

128 g/km

(+4 g/km)

CO2-utslippet fra varebiler klasse 2

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i april ble 155 g/km, 1 g/km høyere enn i april 2017. Gjennomsnittlig CO2-utslipp hittil i år er 154 g/km, 3 g/km høyere enn i samme periode i 2017.

Dieselandelen er fortsatt lav
I april 2018 hadde 19,3 prosent av alle nyregistrerte personbiler bare dieselmotor, i april 2017 hadde 29,5 prosen av de nye personbilene bare dieselmotor. 26,1 prosent av de nye personbilene registrert i april hadde bare bensinmotor, mens andelen i 2017 var 28,3 prosent.

29,2 prosent personbiler med hybriddrift i april
Det ble registrert 4102 nye personbiler med hybriddrift i april. Det er 1003 flere (+32,4 %) enn i april 2017. Personbilene med hybriddrift hadde 29,2 prosent markedsandel i april i år, mens markedsandelen i april 2017 var 27,3 prosent. Hittil i år har personbilene med hybriddrift 29,7 prosent markedsandel. I samme periode i fjor var den 30,3 prosent.

Blant personbilene med hybriddrift var 2549 ladbare hybrider. I april 2017 var 1674 av de nye personbilene med hybriddrift ladbare.

Det ble ikke registrert varebiler med hybriddrift verken i april i år eller i april i fjor (bensin-diesel/elektrisk hybriddrift).

3566 nye nullutslipp personbiler i april
I april ble det registrert 3566 nye personbiler med nullutslipp. Det er 1879 flere (+111,3 %) enn i april 2017. Nullutslippsbilene hadde 25,4 prosent markedsandel blant personbilene i april, i april 2017 var markedsandelen 14,9 prosent. 10 av de nye registrerte personbilene i april var hydrogenbiler, resten var elbiler. Hittil i år er det registrert 13 260 nye nullutslipp personbiler, det er 4580 flere (+52,8 %) enn i samme periode i 2017.

Det ble bruktimportert 974 personbiler med nullutslipp i april, det er 570 flere (+141,1 %) enn i april 2017. Hittil i år er det bruktimportert 3568 nullutslipp personbiler, det er 1593 flere (+80,7 %) enn i samme periode i 2017.

Totalt ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 4540 personbiler med nullutslipp i april, i april 2017 ble det totalt førstegangsregistrert 2091 nye nullutslipp personbiler.
Hittil i år er det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 16 828 personbiler med nullutslipp, det er 6173 flere enn i samme periode i fjor.

88 nye varebiler med nullutslipp
Det ble registrert 88 nye varebiler med nullutslipp i april, 26 flere (+41,9 %) enn i april 2017. Hittil i år er det registrert 372 nye varebiler med nullutslipp, det er 122 flere (+48,8 %) enn i samme periode i 2017.

Det ble bruktimportert 19 nullutslippsvarebiler i april i år, 16 flere enn i april 2017. Hittil i år er det bruktimportert 67 nullutslipp varebiler, det er 33 flere (+97,1 %) enn i samme periode i fjor.

41,7 prosent firehjulsdrift
I april ble det registrert 5865 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 41,7 prosent. I samme måned i 2017 var firehjulsdriftandelen 38,9 prosent. Hittil i år er firehjulsdriftandelen blant personbilene 41,2 prosent, mens den i samme periode i 2017 var 39,3 prosent.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 733 nye lastebiler i april, dette er 221 flere (+43,2 %) enn i april 2017. Holder vi campingbiler registrert som lastebiler utenom (218 stk. – 82 flere enn i april 2017), ble det registrert 515 lastebiler i april. I april 2017 var antall registrerte lastebiler uten campingbilene 376. Hittil i år er det registrert 2329 lastebiler, det er 358 flere (+18,2 prosent) enn i samme periode i 2017. Holder vi campingbilene utenom er det registrert 1820 nye lastebiler hittil i år, det er 147 flere (+8,8 %) enn i samme periode i fjor.

Det ble registrert 59 nye busser i april. Dette er 22 færre (-27,2 %) enn i april 2017. Hittil i år er det registrert 224 nye busser, det er 129 færre (-36,5 %) enn i samme periode i 2017.

Mopeder og MC
Det ble førstegangsregistrert 669 nye mopeder i april, 48 flere (+7,7 %) enn i april 2017. Hittil i år er det registrert 1035 nye mopeder, det er 360 færre (-25,8 %) enn i samme periode i 2017.

I april ble det registrert 525 lette motorsykler, det er 302 flere (+135,4 %) enn i april i fjor. Hittil i år er det registrert 863 lette motorsykler, det er 368 flere (+74,3 %) enn i samme periode i 2017.

Det ble registrert 1268 nye tunge motorsykler i april, 348 flere (+37,8 %) enn i april 2017. Hittil i år er det registrert 1971 tunge motorsykler, det er 189 flere (+10,6 %) enn i samme periode i 2017.

Traktorer, snøskutere og ATV
Det ble registrert 323 nye traktorer i april, 90 flere (+38,6 %) enn i april 2017. Hittil i år er det registrert 861 nye traktorer, det er 53 færre (-5,8 %) enn i samme periode i 2017.

Det ble registrert 176 snøskutere (Beltemotorsykler) i april, det er 128 færre (-42,1 %) enn i april 2017. Hittil i år er det registrert 3040 snøskutere, det er 381 flere (+14,3 %) enn i samme periode i fjor.<

I april ble det registrert 380 nye ATV, dette er 37 færre (-8,9 %) enn i april 2017. Hittil i år er det registrert 1407 nye ATV, det er 168 færre (-27,4 %) sammenlignet med samme periode i 2017.

Det var 20 registreringsdager i april i år, tre flere enn i april 2017.

Kontaktpersoner statistikk:
Pål Bruhn Avdelingssjef Tlf.: 414 32 868 E-post: pb@ofv.no
Thorvald Gjønnæss Produktsjef Tlf.: 940 00 706 E-post: tg@ofv.no
Kontaktpersoner salg:
Jan Petter Røssevold Markedssjef Tlf.: 908 36 332 E-post: jpr@ofv.no
Laila Mikalsen Forretningsutvikler Tlf.: 911 97 561 E-post: lm@ofv.no
Sara Woldemichael Markedskonsulent Tlf.: 450 30 178 E-post: sw@ofv.no

Registreringsstatistikken

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no