logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i april

I april 2008 ble det registrert 11 704 nye personbiler. Det er 2 850 flere enn i april 2007, en økning på 32,2 %. Sammenlignet med gjennomsnittet for april måned de 10 foregående årene, er tallet for april i år 34,9 % høyere. Vi må tilbake til 1997 for å finne et høyere apriltall.

Bra fart i bilsalget i april
I april 2008 ble det registrert 11 704 nye personbiler. Det er 2 850 flere enn i april 2007, en økning på 32,2 %. Sammenlignet med gjennomsnittet for april måned de 10 foregående årene, er tallet for april i år 34,9 % høyere. Vi må tilbake til 1997 for å finne et høyere apriltall. Og det er bare 1997 som sammen med toppårene 1985 og 1986 har høyere apriltall. Dermed har man tatt kraftig inn på akkumulerttallene fra 2007 og ligger nå kun 918 biler eller 2,2% bak.
Bruktimporten endte på 2 930 personbiler, opp 710 biler (+ 32,0 %) sammenlignet med april 2007.
Næringsandelen av nye personbiler ble 36,6 %. Andelen i april 2007 var 33,4 %.

Varebilene over fire tusen
Det ble registrert 4 032 nye varebiler i april. Det er 879 flere (+ 27,9 %) enn i april 2007.

CO2-nivået har stabilisert seg
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler registrert i april var 159 g/km. Gjennomsnittsutslippet for biler med bensinmotor var 160 g/km og for dieselbiler 158 g/km. Akkumulerte tall til og med april er for alle personbiler 159 g/km, for bensinbilene 158 g/km og for dieselbilene 159 g/km.
I april 2007 var gjennomsnittlig CO2-nivå 160 g/km for alle personbiler. For de bensindrevne personbilene var utslippet 165 g/km for og for dieselbilene 158 g/km, mens de tilsvarende akkumulerte tallene var 157 (alle), 160 (bensin) og 156 (diesel).

Dieselandelen fortsatt over 70 %
Dieselandelen av nye personbiler holder seg på et høyt nivå. I april ble det registrert
8 545 nye dieseldrevne personbiler, noe som tilsvarer en andel på 73,0 %. Dieselandelen i april 2007 var 69,1 %.

Nesten hver fjerde personbil med 4WD
I april ble det registrert 2 853 nye biler med firehjulstrekk, noe som ga en andel på 24,4 %. I samme måned i fjor var 4WD-andelen 19,6. Fjorårstallet var kunstig lavt pga avgiftsomlegningen 1.1.2007.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 688 nye lastebiler i april 2008, en økning på 204 biler (+ 42,1 %) sammenlignet med april 2007.
Det ble registrert 154 nye busser i april. Det er 86 flere (+ 126,5 %) enn i april 2007.

Det var 22 registreringsdager i april 2008, fire flere enn i april 2007 da det var 18.

Kontaktpersoner
Pål Bruhn avdelingssjef tlf 24 11 12 41 / 41 43 28 68
Thorvald Gjønnæss produktsjef tlf 24 11 12 42
Øyvind Solberg Thorsen direktør tlf 24 11 12 45 / 95 92 60 18

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no