logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i april

Registreringsstatistikken for nye personbiler i april viser nok en måned med oppgang. Det ble registrert 8 854 nye personbiler i april i år, 504 flere enn i april 2006, en økning på 6,0 %. April ble likevel ikke noen rekordmåned.

Nye personbiler opp, bruktimporten ned
Registreringsstatistikken for nye personbiler i april viser nok en måned med oppgang. Det ble registrert 8 854 nye personbiler i april i år, 504 flere enn i april 2006, en økning på 6,0 %. April ble likevel ikke noen rekordmåned. Sammenlignet med gjennomsnittet for april måned de 10 foregående årene, er årets registreringer 2,1 % lavere.
Bruktimporten endte på 2 220 personbiler, ned 130 biler (- 5,5 %) sammenlignet med april 2006.
Næringsandelen av nye personbiler ble 33,4 %. Andelen i april 2006 var 38,9 %.

Det høye varebilsalget fortsetter
Det ble registrert 3 153 nye varebiler i april. Det er 441 flere (+ 16,3 %) enn i april 2006.

CO2-nivået øker
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler stiger. I januar var CO2-tallet for nye personbiler 152 g/km, i februar var det steget til 156 g/km og i mars 159 g/km. I april noterer vi 160 g/km i gjennomsnitt, og CO2-nivået økte både for biler med bensinmotor og for biler med dieselmotor.
Gjennomsnittsutslippet for bensindrevne personbiler var 165 g/km og for dieselbiler 158 g/km. I januar var tilsvarende tall 155 g/km for bensinbilene og 152 g/km for dieselbilene.

Dieselandelen fortsetter å synke
Dieselandelen av nye personbiler er fortsatt høy, men på vei nedover. Fra en andel på 79,4 % i januar har det gått stadig nedover og dieselandelen i april endte på 69,1 % og 6 116 biler.
Dieselandelen i april i fjor var 48,4 %, og totalt for hele 2006 var andelen 48,3 %.
Hver femte nybilkjøper velger 4WD
I april var 4WD-andelen 19,6 %, og hittil i år er andelen personbiler med firehjulstrekk 19,2 %. Det er betydelig under fjoråret da andelen i april var 25,6 % og akkumulert for de fire første månedene hele 27,6 %.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 484 nye lastebiler i april 2007, en økning på 52 biler (+ 12,0 %) sammenlignet med april 2006.
Det ble registrert 68 nye busser i mars. Det er 4 færre (- 5,6 %) enn i april 2006.

Det var 18 registreringsdager i april 2007, mot 17 i april 2006. Påsken var i april både i år og i 2006.

Kontaktpersoner
Pål Bruhn avdelingssjef tlf 22 40 32 41 / 41 43 28 68
Thorvald Gjønnæss produktsjef tlf 22 40 32 42
Øyvind Solberg Thorsen direktør tlf 22 40 32 45 / 95 92 60 18

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no