logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i 2014

I 2014 ble det totalt registrert 144 202 nye personbiler, dette er 1,4 prosent flere enn i 2013. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i 2014 var 110 g/km.


Salget av elbiler tok skikkelig av i 2014 og flere aktører melder seg nå på i kampen om kundene.

I 2014 ble det registrert 144 202 personbiler, dette er 1,4 % (+2051) flere enn i 2013.

Det ble bruktimportert 24 757 personbiler i 2014. Dette er 5555 færre (-18,3 %) enn i 2013.

I 2014 ble det foretatt 437 456 eierskifter av personbiler (bruktbilsalg), det er 7448 flere (+1,7 %) enn i 2013.

29 611 nye varebiler
Det ble registrert 29 611 nye varebiler i 2014, det er 1248 færre (-4,0 %) enn i 2013.
Holder vi campingbiler registrert som varebiler utenom (1825), ble det registrert 27 786 varebiler i 2014. I 2013 var antall registrerte varebiler uten campingbilene 29 041.

CO2-utslippet fra nye personbiler i 2014 ble 110 g/km
I 2014 ble CO2-utslippet for nyregistrerte personbiler 110 g/km, 13 g/km lavere enn i 2013. For personbilene med bensinmotor ble utslippet redusert med 5 g/km til 119 g/km. Utslippet fra personbilene med dieselmotor ble redusert med 2 g/km til 133 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i 2014 (endring i forhold til 2013):

  • Alle personbiler 110 g/km (-13 g/km)
  • Bensinbiler 119 g/km (-5 g/km)
  • Dieselbiler 133 g/km (-2 g/km)

Redusert CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
CO2-utslippet fra varebiler klasse 2 ble i 2014 171 g/km, 5 g/km lavere enn i 2013.

Registrerte personbiler fordelt på CO2-utslipp
I 2014 ble det registrert 18 094 biler med 0 CO2-utslipp, i 2013 ble det registrert 7 885 personbiler med nullutslipp.

I 2014 ble det registrert 1676 personbiler med CO2-utslipp med 1 til og med 50 g/km, tallet for 2013 var 340.

I 2014 ble det registrert 34 922 personbiler med CO2-utslipp med 51 til og med 110 g/km, tallet for 2013 var 31 585, en endring med +10,6 %.

48,8 % dieselandel
I 2014 var dieselandelen 48,8 %, mens den i 2013 var 52,8 %.

8,0 % personbiler med hybriddrift
Det ble registrert 11 565 nye personbiler med hybriddrift i 2014, 18,1 % flere enn i 2013. Det ga en markedsandel på 8,0 %, mens markedsandelen for personbiler med hybriddrift var 6,9 % i 2013.

1678 av de nye personbilene med hybriddrift som ble registrert i 2014 var ladbare. I 2013 var 328 av de nye personbilene med hybriddrift ladbare.

I 2014 ble det ikke registrert varebiler med hybriddrift, i 2013 ble det registrert 22.

18 094 nye nullutslipp personbiler
Det ble registrert 18 094 nye personbiler med nullutslipp i 2014, en økning på 129,5 % i forhold til 2013 da det ble registrert 7885 nye personbiler med nullutslipp. Med unntak av 4 biler med hydrogendrift var de resterende nullutslipp personbilene elbiler. I 2013 var 3 av de nyregistrerte nullutslipp personbilene med hydrogendrift.

I 2014 ble det bruktimportert 3063 personbiler med nullutslipp personbiler, mens tallet for 2013 var 2086.

I 2014 ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 21 157 personbiler med nullutslipp. Samme tall for 2013 var 9968.

555 nye nullutslipp varebiler
Det ble registrert 555 varebiler med nullutslipp 2014, i 2013 ble det registrert 340 nullutslipp varebiler. Alle varebilene med nullutslipp er elektriske.

Næringsandelen 47,4 %
Næringsandelen for personbiler registrert i 2014 var 47,4 %, mens den i 2013 var 43,3 %.

34 % firehjulsdrift
34,0 % av de nyregistrerte personbilene i 2014 hadde firehjulsdrift. I 2013 var firehjulsdriftandelen 32,9 %.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 5445 nye lastebiler i 2014, dette er 328 færre (-5,7 %) enn i 2013.
Holder vi campingbiler registrert som lastebiler utenom (702), ble det registrert 4743 lastebiler i 2014. I 2013 var antall registrerte lastebiler uten campingbilene 4750.
Totalt ble det registrert 1015 nye busser i 2014, det er 244 færre (-19,4 %) enn i 2013.

Kontaktpersoner:    
Pål Bruhn Avdelingssjef Tlf. 414 32 868
Throvald Gjønnæss Produktsjef Tlf. 940 00 706
Øyvind Solberg Thorsen Adm.direktør Tlf. 959 26 018

Registreringsstatistikken

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no