logo

Meny

Aldersfordel bestandstatistikk

Bestandsstatistikken kan leveres med aldersfordeling

Det finnes to alternative fordelinger av kjøretøyene i bestanden:

  • I det ene alternativet er kjøretøyene fordelt etter kjøretøyets alder (år for førstegangsregistrering). Det er ettårsintervaller for de siste 15 årene, et femårsintervall fra 16-20 år og et samleintervall for 21 år og eldre.
     
  • I det andre alternativet er kjøretøyene fordelt etter eiers alder og kjønn. Tidsskalaen er delt inn i tiårsintervaller. Det er en kolonne som i praksis angir firmaeide kjøretøyer (kjøretøyer i næring).

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no