logo

Meny

Du er her:

OFV CO2-oversikt MC

I revidert nasjonalbudsjett foreslås CO2-avgift på MC, her er OFVs CO2-oversikt for MC.

I revidert nasjonalbudsjett 2017 foreslår regjeringen at engangsavgiften for MC fra 1. juli legges om i miljøvennlig retning. I forslaget foreslås det at stykkavgiften og avgiften på effekt erstattes av en avgift basert på CO2-utslipp. Vi har laget en oversikt over CO2-utslippet for motorsykler med EURO 4 slik at du med Finansdepartementets kalkulator kan beregne hvordan engangsavgiften påvirkes for ulike motorsyklene.

Motorsykler med registrert utslippsinformasjon vil få en avgift på CO2-utslipp på 630 kroner per gram CO2 per km for utslipp over 75 gram og 800 kroner per gram over 140 gram. Lette motorsykler betaler i dag bare stykkavgift. For disse motorsyklene innebærer fjerning av stykkavgiften derfor at engangsavgiften faller bort, med mindre de har utslipp over grensen på 75 gram CO2 per km.

I forbindelse med innføringen av EURO 4 kravene til motorsykler skal nå forbruk, CO2- og NOx-utslipp oppgis ved typegodkjenning. For motorsykler med EURO 4 vil derfor kunne få engangsavgift beregnet basert på CO2-utslipp. Motorsykler med EURO 3, som også fortsatt tilbys, vil engangsavgiften fortsatt beregnes etter dagens regelverk med stykkavgift og avgift på effekt.

Finansdepartementet har lagt ut en kalkulator hvor du kan beregne virkningen av avgiften, du finner den her:

Motorsykkelkalkulator - regn ut engangsavgiften

For at du enkelt skal kunne beregne den nye avgiften har vi laget en oversikt over CO2-utslippet på motorsykler som tilbys. Du kan laste ned oversikten her:

OFV CO2-oversikt MC

 

Flere statistikker?

Ønsker du mer detaljerte statistikker for spesielle kjøretøygrupper, merker, modeller, segmenter eller sammensetningen av kjøretøyparken og lignende, er du velkommen til å ta kontakt med en av oss i markedsavdelingen eller sende inn din forespørsel her!

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no