logo

Meny

Du er her:

Bilsalget i 2016

Det ble registrert 154 603 nye personbiler i 2016. 2,6 prosent flere enn i 2015.

I 2016 ble det registrert 154 603 nye personbiler, det er 3917 flere (+2,6 prosent) enn i samme periode i 2015.

Det ble bruktimportert 16 319 personbiler i løpet av året, det er 5434 færre (-25,0 prosent) enn i 2015.

I 2016 ble det foretatt 461 492 eierskifter av personbiler, det er 3332 færre (-0,7 prosent) enn i 2015.

Ønsker du mer detaljerte statistikker?

I teksten nedenfor får du generell informasjon om kjøretøyregistreringer i 2016. Ønsker du mer detaljerte statistikker for spesielle kjøretøygrupper, merker, modeller, segmenter eller sammensetningen av kjøretøyparken, er du velkommen til å ta kontakt med en av oss i markedsavdelingen (se kontaktinfo under),
eller sende inn din forespørsel på OFV Registreringsstatistikk her.

Næringsandelen 48 prosent

Næringsandelen av de nyregistrerte personbilene i 2016 ble 48,0 prosent, 5,4 prosent høyere enn i 2015. Næringsandelen av personbilsalget inkluderer også privatleasing. Økningen i næringsandelen skyldes i stor grad økningen i privatleasing.

36 008 nye varebiler
De ble registrert 36 008 nye varebiler klasse 2 i 2016, det er 2754 flere enn i 2015. 2164 av de nye varebilene var campingbiler. Uten campingbilene er det registrert 33 844 varebiler, det er 2578 flere enn i 2015.

CO2-utslippet fra nye personbiler i desember ble 93 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i 2016 ble 93 g/km, det er 7 g/km lavere enn for 2015.

CO2-utslipp for nye personbiler i 2016:

  • Alle personbiler 93 g/km (-7 g/km)
  • Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider): 100 g/km (-10 g/km)
  • Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider): 129 g/km (-1 g/km)

CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye varebiler registrert i 2016 er 158 g/km, 6 g/km lavere enn i 2015.

35,5 prosent dieselandel
31,5 prosent av alle nyregistrerte personbiler registrert i 2016 hadde dieselmotor, andelen i 2015 var 41,5 prosent.
Trekker vi fra dieselhybrider hadde 30,8 prosent av de nyregistrerte personbilene i 2016 dieselmotor, mens andelen i 2015 var 40,8 prosent. 52,7 prosent av de nye personbilene registrert i 2016 hadde bensinmotor, trekker vi fra de med bensinhybriddrift er bensinmotorandelen29,0 prosent. I 2015 var andelen for alle personbiler med bensinmotor 41,4 prosent og 29,6 når de med bensin hybriddrift ikke tas med.

24,5 prosent personbiler med hybriddrift

I 2016 hadde personbilene med hybriddrift 24,5 prosent markedsandel. I 2015 var markedsandelen 12,4 prosent.

Totalt ble det registrert 37 922 biler med bensin/diesel-elektrisk hybriddrift i 2016. Det er 19 192 flere (+102,5 prosent) enn i 2015. I 2016 var 20 663 av de nyregistrerte personbilene med hybriddrift ladbare, det er 12 681 flere (+62,9 prosent) enn i 2015.

24 245 nye nullutslipp personbiler i 2016

I 2016 ble det registrert 24 245 nye nullutslipp personbiler, det er 1543 færre (-6,0 prosent) enn i samme periode i 2015. 23 av de nye nullutslippsbilene er hydrogenbiler, resten er elbiler.

Det ble bruktimportert 5281 nullutslipp personbiler i 2016, det er 159 flere (+3,1 prosent) enn i 2015.

Totalt ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 29 526 personbiler med nullutslipp i 2016, det er 1384 færre enn i 2015.

607 nye varebiler med nullutslipp
Det ble registrert 607 nye varebiler med nullutslipp i 2016, det er 73 færre (-10,7 prosent) enn i 2015.

I løpet av 2016 ble det bruktimportert 102 nullutslipp varebiler, mens det i 2015 ble bruktimportert 36 nullutslipp varebiler.

39,4 prosent firehjulsdrift
Firehjulsdriftandelen blant personbilene i 2016 ble 39,4 prosent. I 2015 var den 37,7 prosent. Det ble registrert 60 918 personbiler med firehjulsdrift i 2016, 4041 flere enn i 2015.

Lastebiler og busser
i 2016 ble det registrert 5982 lastebiler, det er 786 flere (+15,1 prosent) enn i 2015. Holder vi campingbilene utenom er det registrert 5094 nye lastebiler i 2016r, det er 682 flere (+ 15,5 prosent) enn i 2015.

I 2016 ble det registrert 1398 nye busser, det er 428 flere (+44,1 prosent) enn i 2015.

Mopeder og MC
I 2016 ble det registrert 5428 nye mopeder, 1150 færre (-17,5 prosent) enn i 2015.

I 2016 ble det registrert 1580 lette motorsykler, 32 færre (-2,0 prosent) enn i 2015.

Det ble registrert 4659 tunge motorsykler i 2016, det er 27 færre (-0,6 prosent) enn i 2015.

Traktorer og ATV
Det ble registrert 3102 nye traktorer i 2016, det er 5 flere (+0,2 prosent) enn i 2015.

I 2016 ble det registrert 6003 nye ATV, det er 422 flere (+7,6 prosent) enn i 2015.

Kontaktpersoner statistikk:
Pål Bruhn Avdelingssjef Tlf.: 414 32 868 E-post: pb@ofv.no
Thorvald Gjønnæss Produktsjef Tlf.: 940 00 706 E-post: tg@ofv.no
       
Kontaktpersoner salg:
Jan Petter Røssevold Markedssjef Tlf.: 908 36 332 E-post: jpr@ofv.no
Laila Mikalsen Forretningsutvikler Tlf.: 911 97 561 E-post: lm@ofv.no
Karin Evensen Paulsrud Trainee Tlf.: 414 57 976 E-post: kep@ofv.no

Registreringsstatistikken

Flere statistikker?

Ønsker du mer detaljerte statistikker for spesielle kjøretøygrupper, merker, modeller, segmenter eller sammensetningen av kjøretøyparken og lignende, er du velkommen til å ta kontakt med en av oss i markedsavdelingen eller sende inn din forespørsel her!

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no