logo

Meny

Du er her:

CO2-utslippet i februar

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i februar var 88 g/km, det er 6 g/km lavere enn i februar 2016. 

CO2-utslippet fra nye personbiler i februar ble 88 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i februar var 88 g/km, det er 6 g/km lavere enn i februar 2016. I februar ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler med bensinmotor 94 g/km, mens det for dieseldrevne personbiler ble 125 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i februar (endring i forhold til februar 2016):

  • Alle personbiler 88 g/km (-6 g/km)
  • Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider): 94 g/km (-7 g/km)
  • Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider): 125 g/km (-3 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. februar (endring i forhold til samme periode i 2016):

  • Alle personbiler 86 g/km (-9 g/km)
  • Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider): 94 g/km (-9 g/km)
  • Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider): 122 g/km (-6 g/km)

CO2-utslippet fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i februar ble 151 g/km, 3 g/km lavere enn i februar 2016. Gjennomsnittlig CO2-utslipp hittil i år er 149 g/km, 2 g/km lavere enn i samme periode i 2016.

CO2-utslippet for nye personbiler i prosentandel fordelt på utslippsintervaller
Februar Akkumulert
CO2-intervall
g/km
2017
Andel %
2016
Andel %
Endring andel
2016 - 2017 %
2017
Andel %
2016
Andel %
Endring andel
2016 - 2017 %
0 15,8 15,8 00 16,8 16,5 0,3
1 - 50 13,7 11,2 2,5 14,2 8,7 5,5
51 - 110 25,4 20,1 5,3 26,1 20,9 5,2
111 - 120 10,4 12,4 -2,0 10,3 12,4 -2,1
121 -130 14,4 11,4 3,0 15,2 12,1 3,1
131 - 150 15,9 21,1 -5,2 13,4 21,9 -8,5
151 - 170 3,1 6,7 -3,6 2,7 6,1 -3,4
171 - 190 0,8 0,9 -0,1 0,7 0,9 -0,2
191 og mer 0,4 0,3 0,1 0,6 0,4 0,2

Flere statistikker?

Ønsker du mer detaljerte statistikker for spesielle kjøretøygrupper, merker, modeller, segmenter eller sammensetningen av kjøretøyparken og lignende, er du velkommen til å ta kontakt med en av oss i markedsavdelingen eller sende inn din forespørsel her!

Opplysningsrådet for Veitrafikken AS (OFV AS)
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Norway
 

Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no